SHE

Drukuj | Pobierz w PDF


Program SHE (Safety, Health and Environment) w Grupie Raben to projekt budowania silnej kultury bezpieczeństwa wśród naszych Pracowników i Dostawców. Jako organizacja dbamy o zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, poprzez eliminowanie ich źródeł.  


Cele SHE Grupy Raben to: 

 • wywieranie pozytywnego wpływ na ludzi oraz środowisko naturalne
 • budowanie silnej kultury bezpieczeństwa
 • zapobiegnie wypadkom poprzez promowanie bezpiecznych zachowań  

Nasze działania w zakresie SHE są ukierunkowane na: 

 • zgodność z wymaganiami prawnymi i kontraktowymi
 • budowanie kultury organizacyjnej, gdzie SHE jest zintegrowane z zarządzaniem na każdym poziomie struktury Grupy
 • monitorowanie przestrzegania procedur BHP poprzez audyty i kontrole
 • ocenę ryzyka zawodowego – zarządzenie zmianą i jej regularna weryfikacja
 • komunikację, edukację i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym
 • przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa w rozwój działań SHE
 • ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa
 • współpracę z dostawcami, społeczeństwem w zakresie podnoszenia świadomości SHE

Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie niebezpiecznego

"OMC - O Mało Co" dzisiaj, jutro może być wypadkiem. Jest to zdarzenie potencjalnie wypadkowe, które nie spowodowało urazu ciała. 

Pierwsza pomoc jest ważna

Udzielając pomocy poszkodowanym możesz uratować ich życie lub zwiększyć szansę na powrót do pełnego zdrowia. 

Sprawdź się na drodze!

Szybki kontakt
Grażyna ŁukasikSHE Project ManagerRaben Management Services+48 61 898 83 22E-MAIL
Newsletter
CSR News
Film

Projekt  SHE
“Bezpieczeństwo na drodze”