Raben logo
csm_MicrosoftTeams-image__17__3cb6b5a221.png your-partner-in-logistics

Jak przygotować przesyłkę na palecie?

Zobacz nasz krótki przewodnik

Jak przygotować przesyłkę na palecie cz.1

Ogólne zasady przygotowania przesyłki na palecie

W przypadku przesyłki każdego rodzaju kluczowe jest jej prawidłowe zabezpieczenie oraz czytelne zaadresowanie. Etykieta transportowa (najlepiej wydrukowana z systemu Raben lub innych wykorzystujących kody kreskowe i zgodnych ze standardem GS1) powinna zostać umieszczona na krótszym boku palety w prawym, górnym rogu.

Towar na palecie powinien być ułożony w taki sposób, by nic nie wystawało poza jej obrys, i dokładnie zafoliowany, tak by z żadnej strony nie było do niego dostępu. A zatem trzeba owinąć folią stretch także górę palety i dalej w dół, tak by zachodziła aż za krawędź konstrukcji. Warto zastosować taśmę pakową oraz odpowiednie zabezpieczenia boczne, jeśli towar może samoistnie przemieszczać się w obrębie palety. Paletę można uznać za stabilną, jeśli załadowana wytrzyma nachylenie pod kątem 26 stopni bez znaczącej deformacji.

Elementy wystające, źle zafoliowane lub niewłaściwie umieszczone na palecie stanowią zagrożenie dla innych przesyłek!

Jak przygotować przesyłkę na palecie cz.2

Towary niehomogeniczne i towary ciężkie

Przygotowanie przesyłki

Przy paletach z towarami mieszanymi należy uwzględnić kształt i ciężar każdego z opakowań. Ważne jest ich rozmieszczenie (cięższe na dole, lżejsze na górze) i stopień zapełnienia (niższe warstwy powinny być zawsze pełne dla zapewniania stabilności), a finalnie – właściwe foliowanie palety, aby uniknąć przemieszczania się towaru i jego uszkodzeń. Przy wysyłce kilku pojedynczych elementów warto spakować je w opakowania zbiorcze, co pozwala oszczędzić miejsce i pieniądze. Czasem w transporcie używa się koszy siatkowych, skrzyń czy stojaków (np. do przewozu szyb), zaś towary niebezpieczne wymagają dodatkowych nośników – w tym przypadku konieczne jest ustawienie na palecie i transport zgodnie z zaleceniami producenta, z zastosowaniem dodatkowych oznaczeń ADR.

Przesyłki gabarytowe (wykraczające poza standard palety euro) mogą utrudnić transport drobnicowy, więc wymagają szczególnego traktowania. Ciężkie towary należy zapakować w kartony zabezpieczone taśmami, a bardzo ciężkie – w odpowiednio wzmocnione skrzynie. Palety o niestandardowych wymiarach, na których przewożone są często materiały delikatne, wrażliwe na wstrząsy i naciski, potrzebują dodatkowych zabezpieczeń i wzmocnień, aby zapobiec uszkodzeniu zawartości podczas załadunku i rozładunku.

przeyslka_na_palecie_infografika_3.png

Toway sypkie i towary w puszkach na palecie

Piętrując na palecie towary w workach, należy zadbać, by nie wystawały poza jej obrys, i użyć przekładek zgodnych z jej wymiarami. Na wypadek wstrząsów w czasie transportu warto zachować odstęp towaru od brzegów palety, a worki układać tak, aby w miarę możliwości wysokość przesyłki nie przekraczała 1 metra. Jeśli towar nie powinien być piętrowany, trzeba poinformować o tym, umieszczając na palecie trójkąt-piramidkę

Przy transporcie towarów w wiaderkach czy puszkach należy tak rozmieścić je na palecie, by wystające elementy nie wbijały się w pojemnik obok. Konieczne jest stosowanie odpowiednich przekładek i właściwe foliowanie palety zapewniające stabilność, ale niepowodujące zgnieceń czy odskakiwania wieczek.