Raben logo
csm_Fresh_pusty_PL_0152419589.jpg your-partner-in-logistics

Przewoźnicy

Fresh Logistics Polska

Zawsze świeżo, zawsze na czas

Przewoźnicy| Fresh Logistics Polska

Fresh Logistics Polska specjalizuje się w kompleksowych usługach logistycznych dla produktów świeżych (np. nabiał, mięso, ryby,  wyroby garmażeryjne, warzywa i owoce). Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do podjęcia współpracy w charakterze Przewoźnika.

Nasza oferta skierowana jest do Przewoźników posiadających samochody typu chłodnia, zainteresowanych długookresową współpracą w zakresie wykonywania transportu drogowego na terenie kraju i Europy.

Zapewniamy:

 • stałą współpracę,
 • terminowe regulowanie należności,
 • automatyczną regulację stawek w przypadku wzrostu cen paliwa,
 • motywujący i przejrzysty system rozliczeń,
 • możliwość rozwoju firmy
 • możliwość bezgotówkowego tankowania po cenach hurtowych,
 • przyjazną atmosferę współpracy.

Nasza oferta dla Ciebie

 • terminowo regulowane płatności „umowa to umowa”,
 • opcja skorzystania ze skróconego terminu płatności,
 • ubezpieczenie OCP (Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika) na specjalnych warunkach,
 • wsparcie prawne w zakresie prawa o ruchu drogowym,
 • możliwość uczestnictwa w organizowanych cyklicznie programach zakupowych i leasingowych (korzystne warunki),
 • zwrot opłat drogowych poniesionych podczas wykonywania przewozów
  drogowych na zlecenia Fresh Logistics Polska (wysokość zwrotu uzależniona jest od wieku taboru),
 • umowa o współpracy, która odzwierciedla partnerskie podejście,
  jakie spółka stosuje wobec swoich Przewoźników,
 • firmowe stacje paliw (odroczony termin płatności za paliwo),
 • karty flotowe umożliwiające tankowanie ON w sieci stacji zewnętrznych
  (obecnie Lotos) z rabatami oraz odroczonym terminem płatności,
 • pomoc finansowa w przypadku rozbudowy floty
  (dotyczy tylko przewoźników z dużym stażem współpracy),
 • profesjonalny system szkolenia kierowców,
  przygotowujący do pracy według standardów Grupy Raben
mesh