Raben logo

Polityka prywatności

Informacja dla uczestników przewozu

Informacja dla kierowcy (zatrudnionego/współpracującego z przewoźnikiem świadczącymi usługi dla polskich spółek z Grupy Raben)

Informacja dla kierowcy (zatrudnionego/współpracującego z przewoźnikiem świadczącymi usługi dla spółek z Grupy Raben) objętego „monitoringiem” urządzeń telematycznych

Informacja dla kierowcy – aplikacja TLME lite

Informacja dla przewoźnika

Informacja dla Klientów

Informacja dla dostawców

Informacyjna dla użytkowników Track&Trace

Informacja dla osób wskazanych do kontaktu

Informacja w zakresie monitoringu wizyjnego oraz obsługi gości Grupy Raben

Informacja dla mediów

Klauzula informacyjna dla reprezentantów osób prawnych

Klauzula informacyjna dla sygnalistów