Raben logo
csm_ETA_banner_test_11afca683b.jpg your-partner-in-logistics

ETA

przewidywany czas dostawy

Rozmowy z klientami i odbiorcami naszych przesyłek uświadomiły nam, jak ważna jest uczciwa i prosta informacja o czasie dostarczenia przesyłki, taka, która pozwala na bieżąco śledzić jej drogę i dostosować działania w zależności od czasu dostawy.

Dzięki ETA dostarczamy Tobie i Twojej firmie rzetelną informację o statusie przesyłki, uwzględniającą aktualną sytuację na drodze, abyś mógł mieć lepszą kontrolę nad własnymi operacjami. To przede wszystkim transparentność współpracy z operatorem logistycznym, dzięki czemu możesz planować swoje operacje.

Dlaczego ETA jest wyjątkowa?   

  • szybkość informacji
  • transparentność procesu
  • wygodne planowanie
mesh
Raben ETA

Jak działa ETA?

ETA jest kalkulowana w momencie zarejestrowania zmiany położenia GPS urządzenia mobilnego kierowcy, który realizuje transport zgodnie z zaplanowaną trasą, odwiedzając punkty dostawy i odbioru. Urządzenie mobilne komunikuje się z właściwymi systemami IT Grupy Raben, które przetwarzają tę informację, a następnie udostępniają ją w zakładce myT&T na platformie myRaben.com.

Jako klient otrzymujesz informację o dostawie, która zostanie zrealizowana w przedziale czasowym +/- 2 h.
W przypadku wystąpienia dużego natężenia ruchu, wypadków, zmiany kolejności punktów rozładunków bądź innych nieprzewidzianych okoliczności system, jeśli zarejestruje odchylenie co najmniej 60 minut od każdego uprzednio skalkulowanego przedziału czasowego, automatycznie aktualizuje parametr ETA. Dzięki czemu otrzymujesz informację w czasie rzeczywistym.

POWIADOMIENIE_ETA.png

Chcesz aby Twoi odbiorcy otrzymywali automatyczne powiadomienia o ETA?

Aktywuj bezpłatną usługę E-MAIL (EML)

Tworząc zlecenie w myOrder (myRaben), w usługach dodatkowych, włącz „Powiadomienie e-mail Odbiorcy” oraz podaj adres e-mail, na który mają być wysyłane wiadomości.

Twój Odbiorca otrzyma trzy powiadomienia:

  • PIERWSZE: o zarejestrowaniu przesyłki w systemie transportowym, wraz  z linkiem do śledzenia drogi tej przesyłki.
  • DRUGIE: w momencie załadowania przesyłki na auto jadące do miejsca dostawy.
  • TRZECIE: powiadomienia z ETA, czyli - estymacją zakresu godzinowego dostawy – w momencie kiedy na przesyłce pojawi się pierwsza ETA. Przykład ostatniego powiadomienia pokazujemy obok.
Dowiedz się więcej
Obejrzyj film!