Raben logo
csm_ETA_banner_test_e99717fe3d.jpg your-partner-in-logistics

ETA

estimated time of arrival

Rozmowy z klientami i odbiorcami naszych przesyłek uświadomiły nam, jak ważna jest uczciwa i prosta informacja o czasie dostarczenia przesyłki, taka, która pozwala na bieżąco śledzić jej drogę i dostosować działania w zależności od czasu dostawy.

Dzięki ETA dostarczamy Tobie i Twojej firmie rzetelną informację o statusie przesyłki, uwzględniającą aktualną sytuację na drodze, abyś mógł mieć lepszą kontrolę nad własnymi operacjami. To przede wszystkim transparentność współpracy z operatorem logistycznym, dzięki czemu możesz planować swoje operacje.

Dlaczego ETA jest wyjątkowa?   

  • szybkość informacji
  • transparentność procesu
  • wygodne planowanie
mesh
Raben ETA

Jak działa ETA?

ETA jest kalkulowana w momencie zarejestrowania zmiany położenia GPS urządzenia mobilnego kierowcy, który realizuje transport zgodnie z zaplanowaną trasą, odwiedzając punkty dostawy i odbioru. Urządzenie mobilne komunikuje się z właściwymi systemami IT Grupy Raben, które przetwarzają tę informację, a następnie udostępniają ją w zakładce myT&T na platformie myRaben.com.

Jako klient otrzymujesz informację o dostawie, która zostanie zrealizowana w przedziale czasowym +/- 2 h.
W przypadku wystąpienia dużego natężenia ruchu, wypadków, zmiany kolejności punktów rozładunków bądź innych nieprzewidzianych okoliczności system, jeśli zarejestruje odchylenie co najmniej 60 minut od każdego uprzednio skalkulowanego przedziału czasowego, automatycznie aktualizuje parametr ETA. Dzięki czemu otrzymujesz informację w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej
Obejrzyj film!