Raben logo
Protection of human life your-partner-in-logistics

Kultura bezpieczeństwa

Program Safe Health Environment

Bezpieczeństwo ludzi w magazynie

Bezpieczeństwo ludzi

Zdrowie i życie to wartości nienegocjowane w Grupie Raben, dlatego dbamy, aby bezpieczeństwo było u nas codzienną praktyką w każdym procesie i każdej lokalizacji.

  • Wdrożyliśmy program zarządzania zachowaniami, bo jesteśmy świadomi że niebezpieczne działania ludzi powodują wypadki.
  • Najwyższe kierownictwo jest zaangażowane w działania SHE, motywuje pracowników, wyznacza standardy i czynnie uczestniczy w rozwoju programu SHE.
  • Niestrudzenie podnosimy świadomość zagrożeń i zasad prewencji wszystkich osób zaangażowanych w procesy Raben.

Dzielimy się wiedzą z tego obszaru w naszej organizacji i poza nią.

Nasze zasady ochrony zdrowia i życia

zlote_zasady_BHP_PL_-_2022.pdf

Download
Nasze zasady ochrony zdrowia i życia
Bezpieczeństwo środowiska w transporcie

Bezpieczeństwo środowiska

Ekologia ma dla nas duże znaczenie. Robimy wszystko by mieć pozytywny wpływ na środowisko. Oszczędzając surowce naturalne, mierząc, raportując i obniżając emisję gazów cieplarnianych działamy na rzecz przyszłości, by zostawić następnym pokoleniom, jak najlepszą wersję świata.

  • Zachęcamy wszystkich do ekologicznych zachowań,
  • Oszczędzamy zasoby stosując m.in. rozwiazania "paperless" i e-faktury;
  • Udostępniamy certyfikowane narzędzia do pomiaru wpływu na środowisko, np. kalkulator CO2, który pozwala rzetelnie określić emisję gazów cieplarnianych i dokładanie zaplanować cele dotyczące ich redukcji.