Raben logo
csm_BCM_1403f92adb.jpg your-partner-in-logistics

BCM i Risk Management

Dbanie o bezpieczeństwo

jest wpisane w nasze DNA

Comprehensive process management

Okresowe przeglądy systemu

daily_conections_copy_icon.svg

Ciągłość operacji

Dedicated customer services

Transparentna i szybka informacja dla klienta

Flexibility with variable volumes

Wypracowane procedury w sytuacji kryzysowej

  • Comprehensive process management

    Okresowe przeglądy systemu

Item 1 of 4
Raben employees in the office

Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na rodzaj branży, jest narażone na zdarzenia, które mogą narazić je na straty oraz spowodować przerwanie jego działalności. Podobnie każde może znaleźć się w sytuacji kryzysowej, wywołanej rozmaitymi czynnikami wewnętrznymi (pracownicy, procesy operacyjne) lub zewnętrznymi (dostawcy, klienci, konkurencja, zdarzenia losowe).

Jesteśmy przygotowani na wystąpienie tego typu sytuacji, w myśl zasady:

Mamy na nadzieję na najlepsze, ale jesteśmy gotowi na najgorsze.

Shaking hands as a sign of partnership

Enterprise Risk Management (ERM)

Wdrożyliśmy kompleksowy system zarządzania ryzykiem (Enterprise Risk Management), którego głównymi celami są:

  • ochrona zdrowia i życia ludzi,
  • zabezpieczenie majątku i możliwości operacyjnych Grupy,
  • zabezpieczenie interesu wszystkich interesariuszy (np. naszych klientów)
  • ochrona reputacji,

W ramach systemu ERM zostały opracowana metodologia identyfikacji oraz oceny szans i zagrożeń oraz zdefiniowane poziomy możliwych skutków
i prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych zdarzeń na poziomie Grupy oraz poszczególnych spółek. Na bieżąco identyfikujemy, opisujemy, oceniamy ryzyka, wdrażając mechanizmy umożliwiające kontrolę danego ryzyka. Poprzez regularne przeglądy czuwamy nad prawidłowym działaniem systemu.

Raben Business Continuity Management

Business Continuity Management (BCM) 

Dopełnienie powyższego stanowi funkcjonujący w Grupie Raben system zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management). Jest to system, który ma za zadanie zapewnić funkcjonowanie firmy i sprawną obsługę klientów nawet w razie wystąpienia zakłóceń.

Zbudowaliśmy i wdrożyliśmy grupową politykę zawierającą szczegółowe plany oraz odpowiedzialności za poszczególne elementy systemu. Regularnie, ale nie rzadziej niż raz na rok  testujemy plany awaryjne, co pozwala na doskonalenie systemu. Dodatkowo, aby zapewnić skuteczne utrzymanie procesów, całość dokumentacji została włączona do zintegrowanych systemów zarządzania, które podlegają regularnym przeglądom i audytom. 

Troszczymy się, aby zdarzenia losowe oraz czynniki zewnętrzne nie zakłócały świadczenia przez nas usług.