Raben logo
Data infromation protection your-partner-in-logistics

Bezpieczeństwo informacji

i ochrona danych osobowych

Dbamy o Twoje i nasze dane

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji

Jesteśmy świadomi, że współcześnie nie tylko ludzkie zdrowie i życie oraz zasoby naturalne, ale również informacje, mające w biznesie dużą wartość, muszą być należycie chronione. Przez bezpieczeństwo informacji rozumiemy zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony jej poufności, a zarazem dostępności i integralności.

To proces wymagający ciągłego monitorowania i doskonalenia, który realizujemy poprzez rozwijanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, opartego o wymagania międzynarodowego standardu ISO/IEC 27001.

Spełnienie wszystkich wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) jest dla nas jednym z najistotniejszych celów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

 
Bezpieczeństwo w logistyce

Gromadzone dane przetwarzamy jedynie w celu, w jakim zostały nam one przekazane, zaś w momencie ich zbierania  spełniamy nasz obowiązek informacyjny w szczególności w jaki sposób i jak długo będą przetwarzane oraz kto będzie ich odbiorcą.

           Dzięki temu możesz być pewien, że:

  • dostęp do poufnych danych mają wyłącznie osoby upoważnione,
  • niezbędne informacje są dostępne na żądanie właściwych osób, co umożliwia szybką realizację zleceń,
  • dbamy o jakość wykorzystywanych danych, ich kompletność i prawdziwość, co pozwala minimalizować ryzyko błędów.

Strefa odbiorcy

Zasady administrowania i przetwarzania danych uczestników przewozu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt

gdpr@raben-group.com

Twoje dane w procesie rekrutacji
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Download