Raben logo
csm_csm_CSR_Raport_Raben_33378009b9_76101a6d7a.jpg your-partner-in-logistics

Odpowiedzialność społeczna

Drive to sustainability

Raben electric truck

Naszą misją jest prowadzenie działalności opartej na zrównoważonym rozwoju. 

Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, relacje wewnątrz firmy, odpowiedzialny łańcuch dostaw i kontynuacja współpracy z kluczowymi interesariuszami są dla nas równie ważne jak wyniki finansowe i ekspansja na nowe rynki. Głęboko wierzymy, że każdy pokonany w imieniu naszych klientów kilometr, przybliża nas do lepszej przyszłości.

Aby skutecznie wspierać te dążenia, w 2021 roku Grupa Raben przyjęła Strategię Zrównoważonego rozwoju na lata 2021 -2025.

Jednym z najpoważniejszych globalnych ryzyk w perspektywie najbliższych dekad jest niepowodzenie działań na rzecz klimatu. Jako jeden z liderów sektora TLS aktywnie działamy na rzecz redukcji gazów cieplarnianych. Opierając się dostępnej wiedzy naukowej wyznaczyliśmy nowe, ambitne cele redukcji gazów cieplarnianych zgodne z celem Porozumienia Paryskiego, które zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez ekspertów SBTi. Zobowiązaliśmy się, że do 2030 ograniczymy emisje z zakresu 1 i 2 o 38,7% do 2030 (w porównaniu do poziomu emisji w roku 2020).

Dodatkowo, aby osiągnąć cel Porozumienia Paryskiego, Grupa Raben zobowiązała się do 2026 zaangażować stałych przewoźników, odpowiedzialnych łącznie za 77% emisji w zakresie 3, w działania na rzecz klimatu i wyznaczenie przez nich celów redukcyjnych zgodnych z wiedzą naukową.

 

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Raben

Nasza strategia opiera się na 3 filarach i uwzględnia 9 strategicznych obszarów, w ramach których wyznaczyliśmy cele i wskaźniki, tak by kompleksowo odpowiedzieć na światowe wyzwania sformułowane w postaci Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

  • Naszym celem jest stosowanie zrównoważonych rozwiązań, kreowanie trendów i bycie liderem w sektorze transportu i logistyki
  • Chcemy, by nasze marki były postrzegane przez pracowników, klientów i konsumentów jako zaangażowana społecznie
  • Pragniemy działać w sposób przyjazny środowisku w każdym aspekcie naszego biznesu                                 
mesh
csm_ecovadis_margin_2024_41b3cf65ab.png

Jesteśmy ogromnie dumni, ponieważ otrzymaliśmy srebrne wyróżnienie w ratingu EcoVadis 2024!

Tym samym znaleźliśmy się wśród 15% firm na świecie i w 4% firm z sektora transportowego ocenianych przez EcoVadis, które najlepiej integrują czynniki pozafinansowe (ESG) w swoich strategiach i działaniach. Cieszymy się, że poprawiliśmy ocenę w każdym wymiarze - środowiska, miejsca pracy i praw człowieka, etyki i odpowiedzialnego łańcucha dostaw.


EcoVadis jest jedną z najbardziej wiarygodnych światowych agencji ratingowych, dostarczających przedsiębiorstwom oceny dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Raport_ESG_za_2023_PL-_obrazek.png

Chcesz wiedzieć więcej? 

Zobacz nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju

KLIKNIJ TU

Zobacz nasze raporty z poprzednich lat

Raben_Group_Sustainability_Report_2022_PL.pdf

Download

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021

Download

Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_2020.pdf

Download

Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_2019.pdf

Download

Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_2018.pdf

Download

Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_2017.pdf

Download

Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_2016.pdf

Download

Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_2015.pdf

Download

Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_2014.pdf

Download

Zauważyłaś nieprawidłowość lub niezgodność?
Byłeś świadkiem zdarzenia niezgodnego z prawem, naszym Kodeksem Etyki lub wydaje Ci się, że jakaś sytuacja nie powinna mieć miejsca?

Daj nam znać!

Anonimowo zgłoś zdarzenie.

WHISTLEBLOWING 

mesh