Raben logo
csm_ludzie_biznesu_8334b15073.png your-partner-in-logistics

Ład korporacyjny

Odpowiedzialna organizacja

Obraz34.png

Kodeks etyczny

Obraz33.png

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2021-2025

Obraz38.png

Bezpieczeństwo informacji

Obraz39.png

Zarządzanie ryzykiem

  • Obraz34.png

    Kodeks etyczny

Item 1 of 4
csm_c__17__65c450d40a.jpg

Zrównoważony rozwój to bez wątpienia istotna część naszego biznesu, a wszelkie zobowiązania i decyzje są podejmowane na najwyższym szczeblu w strukturze Grupy. W firmie funkcjonuje Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, któremu przewodniczy CEO, aktywnie zaangażowany w wyznaczanie kierunków i celów w tym zakresie.

Komitet zbiera się raz na kwartał, a w jego gestii leży:

  • wsparcie dla wdrażania zrewidowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju, ocena strategii i planów, a także wskaźników oraz celów

  • podejmowanie decyzji w sprawie celów klimatycznych
  • ustanawianie i zatwierdzanie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju
sigla raben

Za jeden z kluczowych i nienegocjowalnych elementów biznesu uznajemy etyczne postępowanie. W grudniu 2020 roku Grupa Raben zaktualizowała Kodeks Etyki i rozpoczęła jego wdrażanie zarówno wśród pracowników, jak i głównych dostawców. 

Zapewniamy naszym pracownikom i innym interesariuszom możliwość przekazywania uwag za pośrednictwem platformy do zgłaszania nieprawidłowości na naszej stronie internetowej. Gdyby czuli się niezręcznie, zgłaszając sprawę swojemu przełożonemu lub do działu HR, mogą skorzystać z platformy, która gwarantuje anonimowość.

Zauważyłaś nieprawidłowość lub niezgodność?
Byłeś świadkiem zdarzenia niezgodnego z prawem, naszym Kodeksem Etyki lub wydaje Ci się, że jakaś sytuacja nie powinna mieć miejsca?

Daj nam znać!

Anonimowo zgłoś zdarzenie.

WHISTLEBLOWING 

mesh
csm_IMG_1117-Edit_e35d941e4a.jpg

W 2021 roku Grupa Raben przeprowadziła analizę scenariuszy dotyczących klimatu.

Proces ten miał na celu identyfikację i ocenę ryzyk i szans klimatycznych oraz dostosowanie się do wytycznych Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Pierwsze w historii ujawnienie informacji związanych z klimatem wg zaleceń TCFD jest częścią Raportu Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021.