Raben logo
csm_pani_z_czolem_bez_czola_f5270b397a.png your-partner-in-logistics

Wpływ społeczny

Dbamy o ludzi

Obraz28.png

Bezpieczeństwo pracy

icon_corporate_bus_1.svg

People with drive

veryfaid_partner_network_icon.svg

Partner godny zaufania

kultura_organiacyjna.svg

Zaangażowany społecznie

  • Obraz28.png

    Bezpieczeństwo pracy

Item 1 of 4
csm_okladka__002__bbf12526ab.jpg

„People with Drive” to niezwykle trafne określenie naszej kultury korporacyjnej. 

Dążymy do tego, by przyciągnąć i zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników, zapewniając im różnorodne możliwości rozwoju osobistego. Promujemy zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, respektujemy prawa człowieka oraz równe szanse w rekrutacji i zatrudnieniu, czego potwierdzeniem jest m.in. Kodeks Etyki Grupy Raben.

Nie akceptujemy żadnej formy dyskryminacji w naszej organizacji i wdrażamy praktyki, które mają temu zapobiegać.

Postrzegamy różnorodność w miejscu pracy jako wartość, która poszerza horyzonty, przyczynia się do większej kreatywności i pozwala lepiej zrozumieć zróżnicowaną społeczną i biznesową rzeczywistość, która nas otacza.

csm_DSC01713_a1133da12e.jpg

Zdrowie i bezpieczeństwo w naszej firmie mają priorytetowe znaczenie. 

Zgodność z wymaganiami prawnymi i funkcjonujący system bhp stanowią fundament naszej kultury bezpieczeństwa. Kształtujemy ją poprzez pracę zespołu SHE (Safety, Health, Environment), wdrożenie zasad ISO 45001 i zarządzanie incydentami. Bieżący stan kultury bezpieczeństwa określamy na podstawie monitoringu wskaźników programu SHE oraz audytów systemów BHP. 

Dodatkowo opracowaliśmy uniwersalny zbiór reguł pod nazwą Złote Zasady Bezpieczeństwa. Oczekujemy, że będą one przestrzegane przez wszystkich pracowników i podwykonawców oraz dostawców usług i gości.

csm_Grupa_Raben_partnerem_szlachetnej_Paczki_34899e5e94.jpg

Świadomi faktu, że mamy realny wpływ na lokalne społeczności, angażujemy się w następujących obszarach:

  • bezpieczeństwo na drodze i edukacja na ten temat (platforma „Nie bądź dziki!”)                                                                                      
  • edukacja ekologiczna (m.in. projekt Ekoeksperymentarium, Drive to Bee, jubileuszowe ekogłosowanie)                                                          

  • znaczenie transportu i logistyki (m.in. kampania „Transport jest potrzebny”, współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności)
  • niesienie konkretnej pomocy dzieciom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (m.in. Szlachetna Paczka, konwoje świąteczne)

 

Lokalne społeczności wspieramy głównie poprzez: 

  • transporty charytatywne: wspieramy organizacje pozarządowe i kampanie społeczne usługami realizowanymi pro bono

  • wolontariat: dzielimy się wiedzą, organizując spotkania w przedszkolach, szkołach i na uczelniach

csm_R_108_a4ff815d96.jpg

Poprawa warunków pracy u naszych dostawców

Od roku 2019 jesteśmy członkiem inicjatywy CSR Europe Responsible Trucking, która zrzesza liderów rynku TSL w Europie. Jej celem jest poprawa warunków pracy kierowców zawodowych. Efektem naszego zaangażowania jest dokument Standardy socjalne w transporcie, który jasno określa wytyczne dotyczące warunków pracy kierowców.

W 2021 roku standardy zostały oficjalnie ogłoszone, a my zadeklarowaliśmy, że do końca roku 2024 wdrożymy wszystkie określone w nich wymagania.

 

FAQs_Social_Guidelines.pdf

Download

Responsible_Trucking_Social_Guidelines_2021._PL.pdf

Download