Zgłoszenie reklamacji

Drukuj | Pobierz w PDF

Szanowni Państwo


Po prawidłowym wypełnieniu formularza, na wskazany w formularzu adres, otrzymacie Państwo maila z podziękowaniem i potwierdzeniem złożenia reklamacji do firmy Raben Logistics Polska Sp. z o.o.


W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt z lokalnym Działem Obsługi Klienta.

Nazwa i adres składającego reklamację:


Osoba kontaktowa po stronie składającego reklamację:


Prosimy o podanie:

W przypadku uznania reklamacji, należność przekazać na konto:


Dokumenty niezbędnie wymagane do zgłoszenia reklamacji:

Maksymalny rozmiar załączonych plików do 3MB. Akceptujemy pliki w formacie .doc, .docx, .xls, .pdf, .jpg, .tiff
 

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu.


Szanowni Państwo


Po prawidłowym wypełnieniu formularza, na wskazany w formularzu adres, otrzymacie Państwo maila z podziękowaniem i potwierdzeniem złożenia reklamacji do firmy Raben Logistics Polska Sp. z o.o.


W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt z lokalnym Działem Obsługi Klienta.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Raben Logistics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, ul. Zbożowa 1. Spółka współadministruje danymi w ramach struktur Grupy Raben, w związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych spółek Grupy na potrzeby realizacji celu, dla którego są gromadzone.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub, w przypadku zgody na działania marketingowe lub subskrybcję newslettera, do czasu odwołania zgody (można tego dokonać w dowolnym momencie poprzez kilknięcie w link rezygnacyjny, zamieszczony na końcu każdego newslettera).
Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową Grupy Raben, aplikację do zarządzania reklamacjami oraz ubezpieczyciele odpowiedzialności cywilnej spółki Raben lub podmiotu realizującego usługi przewozu.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

 


UWAGA:

W uzasadnionych przypadkach  przewoźnik może zażądać przedłożenia oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 24 lutego 2006). Brakujące załączniki należy przesłać w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

Bez dosłania ww. dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

UWAGA:

Samo sporządzenie protokołu szkody w momencie dostawy lub wypisanie zastrzeżeń co do stanu przesyłki w list przewozowy nie jest jeszcze reklamacją. Dopiero pisemne roszczenia złożone do Przewoźnika uzyskują status reklamacji. Stąd też z korzyścią dla Klienta jest jak najszybsze złożenie reklamacji, aby nie czekać zbyt długo na rekompensatę poniesionej szkody.

Poradnik Nowego
Klienta
Oddziały
Znajdź kontakt do naszych oddziałów
Newsletter