Raben logo

Dodatek drogowy

Fresh Logistics Polska

Przewozy Krajowe 

Obowiązuje od: Dodatek Drogowy
% od bazowej stawki transportowej*
od 01.08.2017 8,46%
od 1.06.2024 9,73%

 *dotyczy wszystkich przewozów krajowychPrzewozy Międzynarodowe

Obowiązuje od: Dodatek Drogowy
% od bazowej stawki transportowej*

od 01.08.2017

 3,42%

od 01.06.2024  3,93%

**dotyczy wszystkich przewozów drobnicowych i częściowych. Dla przewozów międzynarodowych całopojazdowych naliczana będzie indywidualna stawka.

*** Firma Fresh Logistics Polska zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania Dodatku Drogowego.

Wysokość dodatku drogowego w poprzednich latach 07.2011 - 07.2017 - przewozy krajowe

Wysokość dodatku drogowego w poprzednich latach 07.2011 - 07.2017 - przewozy międzynarodowe