Raben logo
Transport international Germany

Polska – Niemcy

Wymiana handlowa o strategicznym znaczeniu w ujęciu Grupy Raben
2022.07.19

Niemcy od lat są najważniejszym i największym partnerem handlowym Polski, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze europejskich połączeń Grupy Raben. Operator logistyczny aktualnie oferuje 120 codziennych linii łączących oddziały w obu krajach. Od 2018 roku sieć jest systematycznie rozwijana i dopracowywana, co daje spektakularne efekty: wzrost liczby przesyłek o ponad 70% w ciągu czterech lat i 1,2 mln palet przewiezionych w samym tylko 2021 roku.

Zachodni sąsiad już od początku lat 90. ubiegłego wieku jest nieprzerwanie numerem 1 wśród partnerów handlowych Polski, zarówno w imporcie, jak i eksporcie – jego udział nigdy nie spadł poniżej 20%[1]. Grupa Raben działa w kraju nad Wisłą równie długo: w 1991 roku Ewald Raben, obecny CEO firmy, otworzył pierwszy polski oddział w Baranowie pod Poznaniem. Można zatem śmiało pokusić się o stwierdzenie, że dzięki profilowi swojej działalności Raben w ciągu trzech dekad mógł znacząco przyczynić się do wymiany handlowej między krajami.

Nie tylko chemia i używane samochody

W I kwartale br. udział Niemiec w polskim eksporcie wyniósł 27,7%, a w imporcie 20,4%, co stanowi spadek odpowiednio o 1,4 p. proc. i 1,7 p. proc. wobec tego samego okresu 2021 roku. Plusem tej sytuacji jest wciąż dodatnie saldo w wysokości 20,1 mld PLN, poza tym warto zaznaczyć, że Niemcy od kolejnych krajów na liście sporo dzieli – drugie pod względem eksportu Czechy mają udział ponad czterokrotnie niższy (6,2%), zaś Chiny, zajmujące analogiczną pozycję w zakresie importu, mają udział w wysokości 14,9%, czyli mniejszy o ponad 1/4[2].

Jeśli chodzi o towary sprowadzane do Polski, to Niemcy powszechnie kojarzone są z autami, które wcześniejszy właściciel troskliwie trzymał pod kocem, i chemią gospodarczą, będącą przedmiotem pożądania każdej perfekcyjnej pani domu. Jak się okazuje, nie są to skojarzenia bezpodstawne: maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, towary przemysłowe oraz chemikalia i produkty pokrewne to trzy najważniejsze kategorie importowe pod względem wartości. Wśród produktów eksportowych dominują (wartościowo) także maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, poza tym rozmaite wyroby i towary przemysłowe, w dalszej kolejności chemikalia i żywność[3]. Częściowo pokrywa się to z zakresem działania Grupy Raben, która obsługuje m.in. branżę spożywczą, chemiczną, motoryzacyjną, technologiczną czy handel detaliczny.

120 kursów dziennie

Wymiana handlowa rodzi ogromne zapotrzebowanie na przewóz towarów. Tu należy zauważyć, że Niemcy przodują również w dziedzinie transportu samochodowego – w 2020 roku ich udział wyniósł prawie 38% w ujęciu wartościowym. Odpowiedzią na tę sytuację jest wciąż rosnąca liczba połączeń między polskimi i niemieckimi oddziałami Grupy Raben. Codziennie z czterech centralnych HUB-ów w Polsce o różnych godzinach wyrusza 68 aut, aby dotrzeć do oddziałów dostarczających przesyłki klientów jak najbliżej finalnego odbiorcy za zachodnią granicą. To ogromna przewaga Grupy Raben nad konkurencją, bowiem średni dystans dystrybucji przesyłek drobnicowych z magazynu przeładunkowego w Niemczech wynosi ok. 50 km. Tak zorganizowany system drobnicowy pozwala także ograniczyć wpływ operatora na środowisko. Wypełnione naczepy i optymalnie planowane wolumeny w konkretne rejony kraju przekładają się na mniejszą emisję CO2, ponieważ towar nie jest wielokrotnie przeładowywany, a samochody nie wykonują tzw. pustych kilometrów.

Godny podkreślenia jest fakt, iż jeszcze kilka lat temu Raben Logistics Polska korzystał tylko z jednego terminala na terenie Polski – w Legnicy tuż przy autostradzie A4, podczas gdy obecnie są to dodatkowe trzy punkty zlokalizowane wokół dużych ośrodków przemysłowych: Gądki koło Poznania, Gliwice/Sosnowiec na Górnym Śląsku oraz Chlebnia pod Warszawą. Ten system daje również ogromne możliwości klientom niemieckim, bowiem każdego dnia w godzinach wieczornych towary eksportowe opuszczają macierzysty depot i wyruszają bezpośrednio do Polski.  Liczba linii – 52 – jest imponująca i sprawia, że lokalne struktury Raben Trans European Germany mogą  bez ograniczeń realizować zlecenia klientów.

Oczywiście tak rozbudowany system nie powstał w miesiąc ani nawet rok, ale jest efektem wieloletniej pracy. W czasie ostatnich czterech lat poświęciliśmy sporo uwagi rozwojowi biznesu w Niemczech oraz codziennych połączeń pomiędzy największymi oddziałami naszej firmy. Dysponując własną siecią drobnicową i bazą ponad 38 oddziałów przeładunkowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz 24 podobnych obiektów w Polsce stworzyliśmy siatkę 120 codziennych, bezpośrednich linii – mówi Łukasz Lubański, Trade Lane Development Director w Grupie Raben.

Rosnąć szybciej niż wymiana handlowa

W takim rozwoju biznesu znacząco pomagają akwizycje, których Grupa Raben na rynku niemieckim dokonała kilka w ostatnim czasie. Przykładowo w 2021 roku przejęła 100% udziałów Luible Logistik GmbH, rodzinnego przedsiębiorstwa z Górnej Szwabii. Rozszerzyła w ten sposób swoją sieć drobnicową w Niemczech i zwiększyła obecność w segmencie transportu drogowego. Efekty rozbudowy sieci połączeń z zachodnim sąsiadem są imponujące. W 2021 roku, który przecież wciąż był dotknięty pandemiczną rzeczywistością, Raben tylko między Polską a Niemcami przetransportował ponad 430 tys. przesyłek drobnicowych (czyli ponad 1,2 mln palet i 450 mln kg), co oznacza zwiększenie skali działania o prawie 20% rok do roku. Inwestycje na tym kierunku zaowocowały wzrostem liczby przesyłek od 2018 roku o ponad 70%. Dla porównania – według oficjalnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden w tym samym okresie wymiana handlowa pomiędzy Polską a Niemcami wzrosła „tylko” o 34%.

Ten znakomity rezultat był możliwy m.in. dzięki elastyczności firmy i gotowości zabezpieczenie biznesu klientów nawet w najtrudniejszych okresach. Podczas pandemii serwis drobnicowy nie został zatrzymany choćby na jeden dzień pomimo ogromnej niepewności. Co więcej, okazał się sprawdzianem, jak szybko Raben jest w stanie dostosować swój model biznesowy do zmieniających się warunków, które wynikały np. z różnic wolumenów pomiędzy miesiącami,  sięgających nawet 15 tys. przesyłek. To zasługa wszystkich pracowników Grupy, a szczególnie kierowców i obsługi magazynów, którzy pozwalają firmie działać niezwykle elastycznie i reagować na szybkie zmiany w otoczeniu rynkowym.

Obustronne korzyści

Niemcy są dla Polski ważnym rynkiem zbytu, ale sami także doceniają to partnerstwo handlowe. W dobie kryzysu związanego z konfliktem w Ukrainie i sankcjami nałożonymi na Rosję spora grupa niemieckich przedsiębiorstw na nowo „odkryła” Polskę, będącą dla ich kraju obecnie piątym partnerem handlowym. W ostatnich latach Polska i Niemcy pod względem wspólnej wymiany handlowej przegoniły takie gospodarki jak Włochy czy Wielka Brytania, a do czwartej Francji brakuje już niewiele. Chiny, USA i Holandia – która w statystykach widnieje jako kraj o bardzo mocnej pozycji eksportera do Niemiec, z racji ogromu towarów pochodzących z Dalekiego Wschodu, a przeładowywanych w portach holenderskich – na razie są raczej poza zasięgiem. Niemniej Polska ma potencjał, z którym trzeba się liczyć – wystarczy wspomnieć, że jeszcze 10 lat temu była poza pierwszą dziesiątką najważniejszych partnerów handlowych Republiki Federalnej Niemiec. 

Rozwój linii między polskimi i niemieckimi oddziałami Grupy Raben jest cenny z punktu widzenia gospodarki obu krajów. Stanowi też wartość dla całej Grupy, jako że zainicjował ogólnoeuropejski projekt rozbudowy jej sieci połączeń, służący zwiększeniu elastyczności i konkurencyjności. W nawiązaniu do tego doświadczenia, Grupa Raben zamierza w ramach projektu połączeń międzynarodowych w zbliżony sposób stworzyć globalną siatkę pomiędzy krajami Europy a piętnastoma krajami, w których firma ma swoje oddziały.

 


[1] Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021.

[2] Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – marzec 2022 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 17.05.2022.

[3] Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021.

Autor
csm_Lukasz_Lubanski_www_e450edb30f.jpg

Łukasz Lubański

Group Business Developement Director

csm_Klaudyna_Polanowska-Skrzypek_www_650e70573f.jpg

Klaudyna Polanowska-Skrzypek

Group PR Manager