Raben logo
csm_Manager_of_Choice_Grupa_Raben_e73fd96a36.jpg

Managerowie nabierają mocy

2020.10.13
Prawie 1000 managerów. 13 krajów. 4-miesiące rywalizacji. Ponad 400 nagród i wirtualny świat gamifikacji. Tak w skrócie można opisać najnowszy program rozwojowy dla managerów Grupy Raben. A co dokładnie ich czeka i co zyskają w ciągu nachodzących miesięcy?

Wychodząc naprzeciw potrzebom managerów i czerpiąc z najnowszych badań odnośnie skuteczności gamifikacji Grupa Raben postanowiła uruchomić zupełnie innowacyjny program rozwojowy - Manager of Choice. To co będzie się działo w firmie od września do grudnia 2020 jest wynikiem wielomiesięcznej pracy i wielu sesji treningowych z managerami ze wszystkich krajów Grupy. Dzięki programowi udało się w firmie wypracować najlepsze praktyki zarządzania, czyli kompleksowy, zawierający konkretne przykłady pozytywnych zachowań materiał edukacyjny dla managerów. W pierwszej kolejności materiał ten został przekazany managerom w trakcie sesji szkoleniowych. Po etapie szkoleń, jako że zespół Raben ma DRIVE do innowacji utrwalenia zdobytej wiedzy firma zorganizowała na platformie gamifikacyjna grę dla managerów.

„Grywalizacja polega na przekazaniu partii wiedzy, w taki sposób, aby całość w swej strukturze przypominała fabułę gry. Uczestnicy programu będą więc w wirtualnym, sfabularyzowanych świecie gamifikacji zdobywać unikalne dobra (np. nasiona czy owoce) i walczyć z przeciwnościami losu (np. atak szkodników), tak aby osiągnąć upragniony cel i nagrody. Gamifikacja to przede wszystkim rywalizacja, współpraca…i dobra zabawa. Przyswajanie nowej wiedzy w tej sytuacji wiąże się z przypływem dopaminy i wieloma pozytywnymi doświadczeniami.” – mówi Anita Koralewska-Ratajczak, grupowy dyrektor HR.

Gamifikacja Manager of Choice podzielona jest na 5 etapów: rekrutacja, onboarding, rozwój, codzienna praca, odejście z organizacji. Managerowie w trakcie programu będą więc zdobywać wiedzę zgodnie z cyklem doświadczeń pracownika. Zadania, z którymi się spotkają dotyczyć będą bardzo różnorodnych sytuacji. Aby znajdujące się na platformie zadania były jak najbardziej angażujące i różnorodne,  większość z nich wymaga odpowiedzi otwartych lub rzeczywistych działań i współpracy ze swoim zespołem. Dlatego, został powołany zespół ponad 40 asesorów, którzy w trakcie nadchodzących miesięcy będą na bieżąco sprawdzać odpowiedzi managerów.

Wartością dodaną całej rozgrywki jest wsparcie podopiecznych fundacji „Uśmiech i Radość Dziecka. Managerowie, którzy ukończą określony etap gry/rundę udzielając min. 60% poprawnych odpowiedzi otrzymają żeton, który pozwali na sfinansowanie jednej lekcji języka obcego/spotkania z psychologiem lub logopedą dla podopiecznych fundacji.

Fundacja „Uśmiech i Radość Dziecka” zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym, w szczególności ofiarom wypadku drogowego, których niepełnosprawność lub choroba wynikła z uczestniczenia w wypadku drogowym. A także niesienie pomocy dzieciom krzywdzonym w rodzinie; z ubogich rodzin, szczególnie wielodzietnych; oraz wsparcie dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i oświaty. Fundacja powstała w 2016 roku i została założona przez Ilonę i Ewalda Raben.