Raben logo
Warehouse worker

Fresh Logistics Polska z tytułem Innowacyjna Firma 2022

2022.11.29

Fresh Logistics Polska po raz kolejny została uhonorowana przez Gazetę Finansową tytułem „Innowacyjna Firma”. Tym razem spółka została doceniona za promowanie logistyki w duchu paperless.

W dobie digitalizacji i automatyzacji, szybkość przepływu informacji jest kluczowa niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa. Wzrastające wymagania rynku sprawiają, że elektroniczna wymiana danych pomiędzy poszczególnym ogniwami łańcucha dostaw nie jest już tylko dobrą praktyką, ale standardem. Dlatego Fresh Logistics Polska i organizacja GS1 Polska podjęły działania zmierzające do budowania świadomości i upowszechniania standaryzacji procesów poprzez wdrożenie i promocję Modelu Paperless.

Każdego dnia firmy w Polsce obsługują setki tysięcy dostaw, z której każdej towarzyszy co najmniej kilka papierowych dokumentów. Stanowią one wąskie gardło, bo są narażone nie tylko na zagubienie, ale także na błędy. Cyfryzacja procesu dostaw towarów w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Paperless w łańcuchu dostaw miała wyeliminować te problemy dzięki zastosowaniu komunikatów DESADV i RECADV.

Model Paperless, bazujący na standardach GS1, to szereg elektronicznych komunikatów EDI, którymi wymieniają się partnerzy w łańcuchach dostaw oraz powiązanie ich z etykietą logistyczną GS1, występującą fizycznie na paletach lub innych jednostkach logistycznych. Innymi słowy, to rezygnacja z papierowych dokumentów towarzyszących procesom w całym łańcuchu dostaw i zastąpienie ich cyfrową wersją. W ten sposób Partnerzy realizują dostawę sprawnie, bez ryzyka i z troską o środowisko naturalne. Dzięki temu można w 100% wyeliminować papierową dokumentację, usprawniając przepływ towarów i dokumentów, a jednocześnie zaoszczędzić czas i chronić środowisko. Znikają również koszty druku dokumentów, co powoduje oszczędności i chroni środowisko.

W połowie 2022 roku spółki: Fresh Logistics Polska, Lactalis Polska i Jeronimo Martins wdrożyły pierwszą fazę Modelu Paperless. Skupiły się w niej na uproszczeniu procesu dostaw towarów od producenta do odbiorcy realizowanego przez operatora logistycznego przy wykorzystaniu standardów GS1, komunikatu DESADV i RECADV.

Pilotażowe wdrożenie Modelu Paperless poprawiło sprawność przyjęcia dostawy u ostatecznego odbiorcy o 44% w przeliczeniu na jednego dostawcę. Główną korzyścią jest tu skrócenie czasu realizacji przyjęcia dostaw. Wskaźnik nieprawidłowych dostaw poprawił się o około 5%, w głównej mierze za sprawą spadku nieterminowych dostaw z ok. 8% do około 3%. Z kolei dzięki automatyzacji przyjęć koszty obsługi dostaw po stronie odbiorcy spadły o 38%. Oszczędność papieru, tylko w wyniku rezygnacji z papierowej wersji CMR, zapewnia 900 tysięcy uratowanych drzew rocznie.

Jesteśmy dopiero na początku procesu całkowitej eliminacji dokumentów papierowych wykorzystywanych w łańcuchu dostaw, ale każde rozwiązanie wprowadzające cyfryzację jednego z etapów w sposób ustandaryzowany (powtarzalny), przybliża nas do tego celu. Największym wyzwaniem będzie zapewnienie odpowiedniego tempa konwersji rozwiązań papierowych na cyfrowe przy możliwie szerokim wykorzystaniu jednego standardu, co może być szczególnie trudne jeśli uwzględni się zróżnicowane obecnie oczekiwania ostatecznych odbiorców, np. sieci handlowych. Liczymy w tym obszarze na współpracę i chęć dostosowywania się do jednego standardu, który byłby szeroko dostępny i obowiązywałby wszystkich. Otrzymane wyróżnienie jest dla nas bez wątpienia motorem napędowym do dalszej pracy nad cyfryzacją łańcucha dostaw – komentuje Jarosław Gulowaty, Dyrektor ds. Logistyki Kontraktowej, Fresh Logistics Polska oraz Przewodniczący Rady GS1 Polska.