Raben logo
csm_Raben_Fenthols_fbca3947b6.png

Fenthols w czerwcu dołącza do Grupy Raben!

2020.05.21

Fenthol & Sandtmann GmbH (Fenthols) zostanie w pełni zintegrowany z Raben Trans European Germany GmbH z dniem 1 czerwca 2020 roku. Raben był właścicielem 50 procent udziałów w spółce Fenthols od 2011 roku. W listopadzie ubiegłego roku Grupa podpisała umowę zakupu z rodziną Ehrig dotyczącą przejęcia pozostałych 50% udziałów, w tym spółek zależnych FKL Kontraktlogistik i Kraftverkehr P&M Ehrig. W międzyczasie Federalny Urząd Antymonopolowy zatwierdziły proces przejęcia. Zgodnie z umową, Raben przejmie wszystkie lokalizacje Fenthols w Hamburgu, Lipsku, Dreźnie i Erlensee pod Frankfurtem nad Menem wraz z 460 pracownikami. 

Dzięki integracji firmy Fenthols, dwaj wiodący operatorzy logistyczni połączą siły i zintensyfikują swoją działalność operacyjna na terenie Niemiec w samym sercu Europy. Wraz z niemieckimi oddziałami spółki Fenthols, Raben przejmuje doskonale położone lokalizacje logistyczne. Przejęcie otwiera również nowe perspektywy przed niemiecką spółką.

„Dzięki europejskiemu standardowi możemy skorzystać z międzynarodowego know-how Grupy Raben, a tym samym podnieść jakość naszych usług” - mówi Jens Hirschberg, Dyrektor Oddziału w Hamburgu. Obydwie firmy współpracowały już ze sobą z dużym powodzeniem w przeszłości.

Założona w Lipsku w 1827 roku, spółka Fenthol & Sandtmann GmbH jest jedną z najstarszych firm spedycyjnych w Niemczech. Ta firma rodzinna oferuje usługi transportu drogowego, morskiego i lotniczego oraz logistykę kontraktową i w 2019 roku osiągnęła obrót w wysokości 125 mln euro. Dzięki pełnej integracji z Grupą Raben, Klienci mogą teraz korzystać ze znacznie wydajniejszej i większej sieci z 39 oddziałami w całych Niemczech. Grupa Raben zatrudnia ponad 10 000 pracowników w całej Europie. Grupa dysponuje również 8 500 środkami transportu i około 1 150 000 m2 powierzchni magazynowej.

Grupa Raben przejmuje doskonałe lokalizacje

Dzięki umowie ze spółką Fenthols, Grupa Raben rozszerza swoje portfolio usług. Oprócz pozyskania strategicznie położonych lokalizacji, jak np. w pobliżu lotniska we Frankfurcie, Grupa Raben doda do swojej sieci magazyn towarów niebezpiecznych w Erlensee w Hesji oraz oddział na lipskim lotnisku Cargo przy autostradzie A14, gdzie spółka zależna Fenthols Kontraktlogistik GmbH oferuje usługi magazynowe oraz dystrybucję dla wielu Klientów. Dzięki przejęciu centrali Fenthols w porcie w Hamburgu, Grupa Raben rozszerza swoje portfolio usług w zakresie transportu morskiego i tym samym wzmacnia swój know-how w dziedzinie transportu intermodalnego. Usługi transportu morskiego i lotniczego zostaną połączone w oddzielnej spółce Raben Sea & Air GmbH. Dzięki temu posunięciu Grupa Raben wyraźnie kładzie nacisk na rozwój tych operacji niezależnie od istniejącej europejskiej sieci drogowej.

Klienci korzystają z zalet jednolitego systemu zarządzania transportem

Klienci spółki Fenthols mają teraz dostęp do platformy MyRaben i korzystają z jednolitego systemu zarządzania transportem. „Jest to znacząca poprawa, ponieważ zwiększa przejrzystość procesu. Cały proces logistyczny staje się bardziej jednorodny” - wyjaśnia Hirschberg. Za pomocą narzędzia do śledzenia przesyłek ETA określającego szacowany czas dostarczenia przesyłki, Klienci otrzymują kompletne informacje o statusie swoich przesyłek. Raben oferuje również nową usługę, Picture Confirming Delivery (PCD), która umożliwia bezdotykowe potwierdzenie dostawy praktycznie bez udziału odbiorcy.

Oddziały Fenthols otrzymały wsparcie zespołów Grupy Raben

Wdrożenie infrastruktury IT i wszystkich innych procesów wymagało ścisłej współpracy wszystkich działów w ciągu ostatnich kilku miesięcy od podpisania umowy zakupu. Cztery oddziały Fenthols w Niemczech były wspierane przez zespoły Grupy Raben z różnych lokalizacji w Europie. Kryzys związany z pandemią utrudnił proces połączenia obu firm rodzinnych. „Jednak dzięki wsparciu i precyzyjnemu harmonogramowi wszystkie niezbędne procesy zostaną zakończone do dnia 1 czerwca” - mówi Hirschberg. Wtedy właśnie partnerzy stworzą nowy silny zespół. 

Raben dynamicznie inwestuje na rynku niemieckim

W ostatnich latach Raben dynamicznie inwestował na rynku niemieckim i konsekwentnie realizował swoją długoterminową strategię budowania własnej, niezależnej transportowej sieci drobnicowej.