Platyna dla Grupy Raben

Drukuj | Pobierz w PDF

11 maja 2017 roku Grupa Raben znalazła się na pierwszym miejscu na poziomie platynowym w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017. W ten sposób po raz kolejny trafiła do grona spółek, które najlepiej zarządzają społeczną odpowiedzialnością biznesu w Polsce. Gala została zorganizowana przez Dziennik Gazetę Prawną podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Niemal 8000 przewiezionych charytatywnie palet w ramach współpracy z Bankami Żywności, 3200 posadzonych drzew w ramach akcji e-faktura=wyższa kultura oraz 13 sesji dialogowych z udziałem 116 interesariuszy. To tylko niektóre wyniki Grupy z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Dla Raben, podstawą prowadzenia zrównoważonej działalności jest dialog z otoczeniem. Dlatego firma, od lat prowadzi sesje dialogowe z interesariuszami. Na bazie ich rezultatów wypracowała strategię zaangażowania społecznego, która determinuje kluczowe dla lokalnych społeczności obszary wsparcia. Są to edukacja, bezpieczeństwo i ekologia.

„W myśl naszej wizji CSR chcemy wyznaczać zrównoważone trendy w branży przynoszące otoczeniu dodatkową wartość. Wierzymy, że osiągnięcie tej wizji jest możliwe tylko dzięki dialogowi z otoczeniem. W relacjach biznesowych jesteśmy partnerem. Dbamy o etyczność w całym łańcuchu wartości za sprawą Kodeksu Etyki.” – o odpowiedzialnym biznesie Grupy opowiada Jakub Krzewina, Koordynator CSR w Grupie Raben, i dodaje – „Platynowy wynik w ROF 2017 to dowód, że stale się rozwijamy i udoskonalamy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także zachęta do dalszych działań.”

Ranking Odpowiedzialnych Firm publikowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym zestawienia, które przygotowuje Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Jarosław Horodecki, a weryfikuje Deloitte. Z tegorocznej 11. już edycji zniknęła lista rankingowa, na szczycie której znajdowało się top 10 najbardziej zaangażowanych w CSR firm w Polsce. Teraz w zależności od zdobytej punktacji, przedsiębiorstwa trafiają na jeden z trzech możliwych poziomów: kryształowy, platynowy oraz diamentowy. Laureaci rankingu to firmy, które zajęły pierwsze trzy miejsca na każdym z nich.

Grupa Raben realizuje strategię zrównoważonego rozwoju od 2010 roku. Celem firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest wyznaczanie zrównoważonych trendów w branży, które przynoszą wartość dodaną otoczeniu.

Działania CSR Grupy Raben realizowane są w oparciu o pięć filarów strategicznych:

  • troska o zdrowie i bezpieczeństwo;
  • partnerstwo, edukacja, dialog z interesariuszami;
  • zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy i utrzymanie najlepszych pracowników;
  • kompensowanie negatywnego wpływu na środowisko;
  • promocja transportu oraz roli usług logistycznych.
17.05.2017

Sprawdź się na drodze!

Newsletter