Raben logo
csm_chemical_notxt_72451a6936.jpg your-partner-in-logistics

Chemia przemysłowa

Transport ADR / Magazynowanie ADR

Modern infrastructure

Nowoczesna przestrzeń magazynowa dedykowana dla produktów niebezpiecznych

Own groupage network

Wydzielona sieć transportowa dla ADR

Modern IT systems

nowoczesne systemy IT

Dedicated team for ADR transport

Dedykowany zespół specjalistów

 • Modern infrastructure

  Nowoczesna przestrzeń magazynowa dedykowana dla produktów niebezpiecznych

Item 1 of 4
Chemical barrels

Chemia przemysłowa

Produkty branży chemicznej wymagają szczególnej uwagi i ostrożności, dlatego odpowiedzialnie i z wielką dbałością współtworzymy zrównoważony, bezpieczny łańcuch dostaw dla Twojej branży. Jako specjaliści od logistyki i jednocześnie konsumenci rozumiemy dokładnie Twoje potrzeby oraz wymogi bezpieczeństwa konieczne dla tych wyjątkowych produktów.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy świadomi zagrożeń wynikających z transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych. Oferujemy wiele rozwiązań dla branży chemii przemysłowej. Współpraca z nami to:

 • Bezpieczne magazynowanie towarów niebezpiecznych
 • Dedykowany transport towarów chemii przemysłowej
 • Przeszkoleni kierowcy z uprawnieniami transportu ADR
 • Flota przygotowana do przewozu towarów niebezpiecznych, wyposażona w odpowiednie środki ochrony
 • Nowoczesne systemy IT – Aplikacja MyOrder, która pomaga naszym klientom zbierać dane do sprawozdań rocznych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych
Chemical warehouse and transport

Magazynowanie towarów niebezpiecznych

Jako doświadczony operator logistyczny od wielu lat prowadzimy Zakłady Wysokiego Ryzka (Gądki, Sosnowiec), dla których magazyny są wyposażane w odpowiednio zaprojektowane systemy przeciwpożarowe (systemy tryskaczowe). W naszych magazynach dbamy o środowisko. Projektujemy je tak, aby wycieki chemiczne nie przedostały się do wód gruntowych.

Dzięki temu posiadamy wiele rozwiązań prewencyjnych dotyczących składowania towarów i mieszanin niebezpiecznych.

Na naszym magazynach stosujemy zasady m in. :

 • składowania wg  klas zagrożeń
 • dedykowane strefy pożarowe i systemy tryskaczowe
 • zabezpieczenia związane z ochroną środowiska  - ochrona wód
 • ustalone procedury awaryjne dotyczące składowania produktów i mieszanin niebezpiecznych
 • przygotowania przesyłek i dokumentów  do  transportu  zgodnie z umową ADR

Dużą uwagę przykładamy również do szkoleń naszych pracowników z zakresu magazynowania jak i również dokumentacji dotyczącej towarów niebezpiecznych.

Dodatkowo monitorujemy stany magazynowe według zagrożeń stosując unijną klasyfikację CLP i Seveso. Systemy bezpieczeństwa są nadzorowane w ramach audytów wewnętrznych.

Chemical transport ADR

Transport towarów niebezpiecznych (ADR)

Jesteśmy świadomi, że towary branży chemii przemysłowej wymagają od nas szczególnej uwagi. Proces transportu  towarów niebezpiecznych budowany jest przez nasz zespół oraz doradców DGSA* (Dangerous Goods Safety Advisor).  Monitorujemy  zmiany w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i wdrażamy je w naszych systemach transportowych i procedurach.

Regularnie prowadzimy audyty dotyczące transportu towarów niebezpiecznych co daje nam ciągłe udoskonalanie tej usługi.

Nasi pracownicy są szkoleni z zakresu transportu jak i również przygotowania transportu ładunków niebezpiecznych.

Dbamy o dobór odpowiednio wyposażonych środków transportu i kierowców z uprawnieniami do przewozów przesyłek ADR. Zwracamy szczególną uwagę na mocowanie ładunków, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia towarów niebepiecznych.

Branża chemii przemysłowej wymaga bardzo dużego doświadczenia w obszarze magazynowania i transportu towarów niebezpiecznych.

Mamy na to rozwiązanie poparte wieloletnim doświadczeniem!

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

Raben employees in action planting trees

Zrównoważone rozwiązania dla branży

Obecnie wiele organizacji podejmuje działania na rzecz zrównoważonej produkcji. Jako operator logistyczny wspieramy Twoje ekologiczne działania.  Mierzymy CO2, systematycznie wymieniamy tabor na nowy, który spełnia najnowsze wymagania w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz  stosujemy szereg ekologicznych rozwiązań, pozwalających na oszczędność surowców naturalnych. Dodatkowo neutralizujemy nasz wpływ na środowisko poprzez akcje sadzenia drzew. Więcej dowiesz się na stronie naszego raportu społecznego: csr.raben-group.com.