Raben logo

Reklamacje

Raben Transport

Najczęstsze pytania

Kto może złożyć reklamacje?

Jak złożyć reklamacje?

Jaką formę musi mieć reklamacja?

Jakie dokumenty należy dołączyć do reklamacji dotyczącej przewozu krajowego?

Jakie dokumenty należy dołączyć do reklamacji dotyczącej przewozu międzynarodowego?

Jakie dokumenty należy dołączyć do reklamacji dotyczącej umowy spedycji?

Kiedy następuje przedawnienie roszczeń?

Jakie są limity odszkodowań w przewozach krajowych?

Jakie są limity odszkodowań w przewozach międzynarodowych?

Jakie są limity odszkodowań w przypadku spedycji (dot. przewozu lotniczego, morskiego i lądowego)?

W jakiej kwocie wypłacane jest odszkodowanie?

Ile czasu ma przewoźnik na odpowiedź na reklamacje?