Raben logo

Incoterms

Raben East

Incoterms (International Commercial Terms) lub międzynarodowe reguły handlu są zbiorem międzynarodowych reguł określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu.

Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Zostały opublikowane w 1936 roku i wielokrotnie je nowelizowano.

Reguły ujęte w Incoterms 2020 podzielone zostały na grupy,
zróżnicowane ze względu na wspólne dla poszczególnych grup warunki,
m.in. opłaty za transport i ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka 
a tym samym zrealizowania dostawy, co jest bezpośrednio związane
z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt),
odpowiedzialności za formalności oraz koszty związane z odprawami
celnymi eksportowymi i importowymi.

mesh
Incoterms 2020 - opis

CFR – koszt i fracht

CPT – przewoźne opłacone do

CIF - koszt, ubezpieczenie i fracht

CIP - przewoźne i ubezpieczenie opłacone do

DDP - dostarczone, cło opłacone

DPU - dostarczone do miejsca wyładowane

DAP - dostarczone do miejsca

EXW - z zakładu

FCA - dostarczone do przewoźnika

FAS - dostarczone wzdłuż burty statku

FOB - dostarczone na statek