Raben logo

Reklamacje

Fresh Logistics Polska

Składanie reklamacji przez klientów mających konto na myRaben.com / MyClaim

Klienci posiadający konto na platformie myRaben.com mogą złożyć reklamację za pośrednictwem aplikacji MyClaim:

  • prosty sposób składania reklamacji
  • automatyczne zaciągnięcie danych o przesyłce
  • automatyczne zaciągnięcie dokumentów z T&T
  • bezpośredni kontakt z osobą rozpatrującą reklamację
  • podgląd aktualnego statusu reklamacji

W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o zapoznanie się z instrukcją na platformie myRaben.com, dostępną w aplikacji  MyClaim, w zakładce Instrukcje.

Składanie reklamacji przez klientów bez dostępu do myRaben.com / MyClaim

W przypadku braku możliwości zalogowania się do aplikacji MyClaim z powodu braku konta na myRaben.com, prosimy o złożenie reklamacji poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji

Najczęstsze pytania

Kto może złożyć reklamacje?

Jak złożyć reklamacje?

Jaką formę musi mieć reklamacja?

Jake dokumenty należy dołączyć do reklamacji dotyczącej przewozu krajowego?

Jakie dokumenty należy dołączyć do reklamacji dotyczącej przewozu międzynarodowego?

Jakie dokumenty należy dołączyć do reklamacji dotyczącej umowy spedycji?

Kiedy następuje przedawnienie roszczeń?

Jakie są limity odzkodowań w przewozach krajowych?

Jakie są limity odzkodowań w przewozach międzynarodowych?

W jakiej kwocie wypłacane jest odszkodowanie?

Ile czasu ma przewoźnik na odpowiedź na reklamacje?