Raben logo

Regulamin świadczenia usług

Fresh Logistics Polska

Wersje obowiązujące

Ogolne_Warunki_Swiadczenia_Uslug_Przewozu_Fresh_Logitsics_Polska_wazne_od_25.05.2018-3.pdf

Download

Aneks_1_do_Ogolnych_Warunkow_Swiadczenia_Uslug_FLP_2018.pdf

Download

Aneks_nr_2_do_OWSUP_FLP.pdf

Download

Aneks_nr_3_do_OWSUP_FLP_2022.pdf

Download

Aneks_nr_4_do_OWSUP_FLP_2022..pdf

Download

OWSUP_FLP_Zalacznik_nr_2_-_Towary_Wylaczone.pdf

Download

OWSUP_Zalacznik_3_-_Skladanie_zlecen_przewozowych.pdf

Download

OWSUP_FLP_Zalacznik_nr_1_-_Uslugi_Dodatkowe..pdf

Download

OWSUP_FLP_Tabela_1-do_Zalacznik_nr_4.pdf

Download

OWSUP_FLP_Zalacznik_nr_4_-_Wynagrodzenie_Przewoznika_.pdf

Download

Aneks_nr_5_do_OWSUP_FLP_2022.pdf

Download
Wersje archiwalne

OWSUP_FLP_Tabela_1_do_Zalacznik_nr_4_-_Korekta_paliwowa_wazny_od_01.03.2022_do_31.03.2022.pdf

Download

OWSUP_FLP_Zalacznik_nr_4_-_Wynagrodzenie_Przewoznika_wazny_od_01.03.2022_do_31.03.2022.pdf

Download

Ogolne_Warunki_Swiadczenia_Uslug_Przewozu_FLP_wazne_od_25.05.2018_do_16.10.2020.pdf

Download

Ogolne_Warunki_Swiadczenia_Uslug_Przewozowych_obowiazujace_od_13.11.2017_do_24.05.2018.pdf

Download

OWSUP_Fresh_Logistics_Polska_wazne_od_01.06.2008_do_12.11.2017.pdf

Download

OWSUP_Zalacznik_1_-_Uslugi_Dodatkowe_wazny_od_13.11.2017_do_28.02.2022.pdf

Download

OWSUP_Tabela_1_do_Zalacznika_4_wazny_od_13.11.2017_do_28.02.2022.pdf

Download

OWSUP_Zalacznik_2_-_Towary_Wylaczone_wazny_od_13.11.2017_do_28.02.2022.pdf

Download

OWSUP_Zalacznik_4_-_Wynagrodzenie_przewoznika_wazny_od_13.11.2017_do_28.02.2022.pdf

Download

OWSUP_FLP_Zalacznik_nr_1_-_Uslugi_Dodatkowe_wazny_od_01.03.2022_do_30.06.2022.pdf

Download

OWSUP_FLP_Zalacznik_nr_4_-_Wynagrodzenie_Przewoznika_wazny_od_01.04.2022_do_30.06.2022.pdf

Download

OWSUP_FLP_Tabela_1_do_Zalacznik_nr_4_-_Korekta_paliwowa_wazny_od_01.04.2022_do_30.06.2022.pdf

Download