Raben logo

Regulamin świadczenia usług

Fresh Logistics Polska

Wersje obowiązujące

Ogolne_Warunki_Swiadczenia_Uslug_Przewozu_Fresh_Logitsics_Polska_wazne_od_25.05.2018-3.pdf

Download

Aneks_1_do_Ogolnych_Warunkow_Swiadczenia_Uslug_FLP_2018.pdf

Download

Aneks_nr_2_do_OWSUP_FLP.pdf

Download

OWSUP_Zalacznik_1_-_Uslugi_Dodatkowe.pdf

Download

OWSUP_Zalacznik_2_-_Towary_Wylaczone.pdf

Download

OWSUP_Zalacznik_3_-_Skladanie_zlecen_przewozowych.pdf

Download

OWSUP_Zalacznik_4_-_Wynagrodzenie_przewoznika.pdf

Download

OWSUP_Tabela_1_do_Zalacznika_4.pdf

Download
Wersje archiwalne

Ogolne_Warunki_Swiadczenia_Uslug_Przewozu_FLP_wazne_od_25.05.2018_do_16.10.2020.pdf

Download

Ogolne_Warunki_Swiadczenia_Uslug_Przewozowych_obowiazujace_od_13.11.2017_do_24.05.2018.pdf

Download

OWSUP_Fresh_Logistics_Polska_wazne_od_01.06.2008_do_12.11.2017.pdf

Download