Raben logo

Ogólne Warunki świadczenia

usług przewozowych

Raben Transport

Wersje obowiązujące

Ogólne Warunku Świadczenia Usług Przewozowych

Download

Załącznik nr 1: Usługi Dodatkowe

Download

Załącznik nr 2: Towary Wyłączone

Download

Załącznik nr 3: Składanie Zleceń Przewozowych

Download

Załącznik nr 4: Wynagrodzenie Przewoźnika

Download

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Przewozowych

Download

Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Przewozowych

Download

Aneks nr 3 do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Przewozowych

Download
Wersje archiwalne

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych do 15.10.2020

Download

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych do 24.05.2018

Download

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych do 18.12.2018

Download