Raben logo

Wskaźnik indeksacji stawek cenowych

Dla krajowych usług przewozowych w 2021 roku wynosi 2,65%

Data publikacji 02.02.2021.

Poniżej elementy składowe wskaźnika:

Porównywane wskaźniki i ich wpływ na stawkę

Udział %

Miernik

Źródło

Zmiana R2019/R2020

Wpływ

a) Paliwo - indeksowane miesięcznie w korekcie paliwowej

30%

Cena hurtowa oleju napędowego ON - Ekodisel

www.orlen.pl

N/D

0%

b) Wynagrodzenia - indeksowane rocznie

35%

Średnia płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku)

www.stat.gov.pl

4,80%

1,68%

c) Kurs EURO - indeksowany rocznie

15%

Średni kurs Euro wg notowań NBP

www.nbp.pl

3,40%

0,51%

d) Inflacja - indeksowana rocznie

20%

Inflacja skumulowana za ostatnie 12 m-cy

www.stat.gov.pl

2,32%

0,46%

          2,65%