Raben logo

Wskaźnik indeksacji stawek cenowych

Dla krajowych usług przewozowych w 2023 roku wynosi 9,26%

Obowiązuje od 1.03.2023

Poniżej elementy składowe wskaźnika:

Porównywane wskaźniki i ich wpływ na stawkę

Udział %

Miernik

Źródło

Zmiana R2022/R2021

Wpływ

a) Paliwo - indeksowane miesięcznie w korekcie paliwowej

30%

Cena hurtowa oleju napędowego ON - Ekodisel

www.orlen.pl

N/D

0%

b) Wynagrodzenia - indeksowane rocznie

45%

Średnia płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku)

www.stat.gov.pl

12,87%

5,79%

c) Kurs EURO - indeksowany rocznie

5%

Średni kurs Euro wg notowań NBP

www.nbp.pl

2,64%

0,13%

d) Inflacja - indeksowana rocznie

20%

Inflacja skumulowana za ostatnie 12 m-cy

www.stat.gov.pl

16,70%

3,34%

          9,26%