Raben logo

Ogólne warunki współpracy

Wersja obowiązująca

Ogólne Warunki Współpracy dla Przewoźników

Download

Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Współpracy dla Przewoźników

Download

Załącznik nr 3 do Ogólnych Warunków Współpracy dla Przewoźników

Download
Aneksy

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Współpracy

Download
Wersja archiwalna

Ogólne Warunki Współpracy dla Przewoźników (do 20.12.2018)

Download

Ogólne Warunki Współpracy dla Przewoźników (do 15.02.2021)

Download
Všeobecné Podmínky Spolupráce

Všeobecné Podmínky Spolupráce

Download

Příloha č 1 Pojištění zákonné odpovědnosti Dopravce z provozu motorových vozidel

Download

Příloha č 2 Eticky kodex dodavatelu spolecnosti Raben Group

Download
Pozměňující přílohy

Příloha č. 1 k Všeobecnym Podmínkam Spolupráce

Download