Raben logo
csm_9_Warehouse_high_storage_dsc_6375__ee346617c1.jpg

Zintegrowana logistyka – 4PL

2022.05.02

4PL to usługa dostarczająca klientom wartości dodanej, polegająca na zaprojektowaniu, zarządzaniu i nadzorze całego łańcucha dostaw. Tego rodzaju kompleksowe rozwiązania znane są na świecie od ponad 20 lat, w Polsce także zyskują coraz bardziej na popularności. Na wdrożenie tego rozwiązania zdecydowaliśmy się w Grupie Raben. 

Koncepcja 4PL została wprowadzona w roku 1996 i zdefiniowana została następująco: 4PL to integrator, który gromadzi zasoby, technologie i możliwości własnej oraz innych organizacji w celu zaprojektowania, zbudowania i uruchomienia kompleksowych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. I jest to bez wątpienia jedna z najważniejszych rewolucji w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Rozwiązania 4PL sprawdzą się w przedsiębiorstwach o różnej wielkości. Szczególnie przydatne  są w organizacjach nie mających wystarczających zasobów, doświadczenia w projektowaniu procesów logistycznych i wiedzy z tego zakresu. Dynamicznie zmieniająca się baza partnerów i idące za tym nowe potrzeby logistyczne sprawiają, że często działom logistyki jest coraz trudno utrzymać oczekiwaną efektywność, szczególnie w zakresie projektowania rozwiązań i sourcingu odpowiednich operatorów logistycznych, wyspecjalizowanych w konkretnych rynkach i usługach. To skłania zarządy firm do restrukturyzacji działów logistyki w celu redukcji kosztów, zaoszczędzenia czasu i usprawnienia procesów:

Połączenie postępującej  technologii oraz szybkiego przyspieszenia cyfryzacji i automatyzacji w ostatnich latach systematycznie zwiększają zapotrzebowanie rynku na integratora działań w łańcuchu dostaw ca całym świecie. W dzisiejszych czasach firmy zlecające swoją logistykę (min. każdy typ transportu, magazynownie, itp.), mające zewnętrznych dostawców usług logistycznych, określanych powszechnie mianem 3PL, dostrzegają często potrzebę udoskonalenia tego procesu.

Obecna sytuacja na rynku transportu morskiego, nadchodzące wyzwania wynikające z implementacji Pakietu mobilności w transporcie drogowym, duży wzrost wolumenów sprawiają, że bez dogłębnej wiedzy i doświadczenia, zarządzanie łańcuchem dostaw może być bardzo kosztowne i nieprzewidywalne. W konsekwencji, może to stanowić bardzo poważne ryzyko biznesowe.

Zaawansowany outsourcing, i podejmowanie długookresowej partnerskiej współpracy, przyczynia się bowiem do wzrostu wartości firmy, redukcji kosztów, zamierzonej transformacji, przezwyciężenia wewnętrznych braków, redukcji zapasów, przyspieszenia rotacji, poprawy płynności i wielu innych korzyści (zarówno materialnych jak i niematerialnych). Ważne jest także, że dobrze sprofilowane usługi 4PL będą jeszcze bardziej wzmacniać powyższe efekty. Jest  to kolejny poziom, pozwalający dużym podmiotom koncentrować się jeszcze bardziej na swojej podstawowej działalności. W mniejszych organizacjach, z małymi działami logistyki, które nie mają wystarczającej wiedzy oraz zasobów, usługi 4PL pozwolą podążać za zmieniającym się rynkiem logistycznym. Integracja 4PL może także odegrać ważną rolę w integrowaniu różnych kanałów dystrybucji, tak istotnych obecnie w dynamicznie kształtującej się strategii omnichannel.

Grupa Raben bardzo uważnie analizowała potrzeby i oczekiwania uczestników rynku w kontekście usług 4PL w ostatnich latach. Jako jeden z europejskich liderów usług 3PL współpracujemy z wieloma firmami, będącymi również liderami na swoich rynkach. I to pomogło nam w dużej mierze zrozumieć potrzebę i kierunek rozwoju tej koncepcji. Pierwszym etapem było uruchomienie usługi Lead Logistic Provider. W ramach tej usługi skupialiśmy się przede wszystkim na poszukiwaniu dla naszych klientów alternatywnych modeli logistycznych, generujących optymalizację operacyjną oraz oszczędności kosztowe. Kluczowym dla nas było również to aby wyprzedzać pytania naszych klientów  i proponować alternatywne rozwiązania zanim zostaniemy o to poproszeni.

Zauważyliśmy jednak, iż w obecnym środowisku logistycznym, nawet takie „najlepsze praktyki” branżowe wciąż mają trudności z pokonywaniem rosnących oczekiwań klientów. Szczególnie ostatnie dwa lata pandemii, z którą się wszyscy mierzymy, pokazały iż świat logistyki, a co za tym idzie potrzeby naszych klientów dynamicznie się zmieniają. Kiedy firmy produkcyjne muszą stawić czoła wszystkim wyzwaniom wynikającym z zaburzenia globalnych łańcuchów dostaw (np. niedobór  półprzewodników w branży automotive) rola integratora 4PL staje się jeszcze bardziej widoczna, a skupienie się na swoim core biznesie jest obecnie kluczowe dla wielu firm.

Dlatego, mamy do czynienia z tendencją do systematycznego rozszerzania zakresu oferowanych usług np. transport krajowy i międzynarodowy, magazynowanie, szeroka gama usług tzw. value-added-services, czyli podnoszących wartość produktów, spedycja morska i lotnicza, usługi celne, wyspecjalizowane usługi na określone rynki, czy dla określonych produktów wymagających dedykowanych rozwiązań, a ich łączenie w rękach jednego operatora bardzo realnie przekłada się na optymalizację łańcucha dostaw klienta.

Operator, często wspomaga swoich klientów w tworzeniu oraz integrowaniu wizji i koncepcji całego łańcucha dostaw, poprzez analizę i modelowanie optymalnego rozwiązania dla analizowanego obszaru. Korzysta przy tym z ogromnej wiedzy i doświadczenia obsługi wielu klientów i wielu branż.

I wreszcie bardzo ważnym aspektem jest również bezpieczeństwo, gdyż outsourcing procesów logistycznych poza organizację może wiązać się z obawami klientów nad utratą kontroli nad nimi.

Kluczowy zatem, aby jakiekolwiek wątpliwości związane z outsourcingiem się nie potwierdziły, jest wybór odpowiedniego partnera, który jest w stanie sprostać oczekiwaniom. Ma odpowiednie kompetencje i doświadczenie, a także jest w stanie dostarczyć składane obietnice. W codziennej współpracy kluczowe jest natomiast partnerstwo. W przypadku outsourcingu przejście z konwencjonalnej relacji typu klient-dostawca na bliższe partnerstwo, charakteryzujące się zaufaniem i nastawieniem na wspólne poszukiwanie rozwiązań ma ogromne znaczenie. Prawie natychmiastowo przekłada się na elastyczność i szybsze reakcje na wzajemnie pojawiające się potrzeby. A to jest i będzie niezbędne w realiach, gdzie rosnąca złożoność działalności logistycznej będzie wymagać ciągłych zmian i dynamiki.

Dlatego też, Grupa Raben, podjęła decyzję o uruchomieniu nowego segmentu, 4PL, który jest naturalnym efektem rozwoju i doskonalenia serwisu Lead Logistic Provider.

Jako dostawca usług 4PL świadczymy usługi logistyczne, transportowe i zarządzania łańcuchem dostaw. Korzystamy z usług 2PL i/lub 3PL, aby umożliwić integrację łańcuchów dostaw i popytu klienta.

Jednym z naszych klientów jest światowy koncern obecny na rynku globalnym od ponad 40 lat.

Jest to wiodący producent w dziedzinie etykiet przyjaznych środowisku.

W ramach tego projektu świadczymy kompleksową usługę zarządzania logistyką (Logistics Management Services) obejmującą:

  • Operacje: Planowanie, obsługa klienta, całodobowa gotowość do pracy,
  • Procurement & Supplier Management, zarządzenie siecią transportową oraz jej optymalizacje,
  • Wsparcie biznesowe: raportowanie głównych wskaźników jakościowych (KPI), raportowanie i kontrola wszystkich kosztów logistyki,
  • Finanse oraz administrację: rozliczanie i kontrolowanie kosztów frachtów,
  • Wdrożenia & IT: projekty wdrożeniowe, systemy Informatyczne i rozwiązania TMS.

W naszej współpracy koncentrujemy się głównie na strategicznym celu jakim jest projektowanie, zarządzenie i ciągłym usprawnianiu sieci transportowej.  Dlatego, stale dążymy do:

  • Stworzenie elastycznej, szybko reagującej, modułowej, ogólnoeuropejskiej sieci dystrybucji,
  • Standaryzacji procesów planowania produkcji i dystrybucji,
  • Optymalizacji kosztów dystrybucji oraz przepływów między zakładowych,
  • Skracania czasu dostaw,
  • Usprawnień w zakresie administracji i komunikacji.

Zaawansowany outsourcing oraz podejmowanie długookresowej partnerskiej współpracy, przyczynia się do wzrostu wartości firmy klienta, redukcji kosztów, zamierzonej transformacji, przezwyciężenia wewnętrznych braków, redukcji zapasów, przyspieszenia rotacji, poprawy płynności i wielu innych korzyści, zarówno materialnych jak i niematerialnych.

Można powiedzieć, że dobrze sprofilowane usługi 4PL będą jeszcze bardziej wzmacniać powyższe efekty. Będzie to kolejny poziom, pozwalający dużym podmiotom koncentrować się jeszcze bardziej na swojej podstawowej działalności. W mniejszych organizacjach z małymi działami logistyki, które nie mają wystarczającej wiedzy oraz zasobów usługi 4PL pozwolą podążać za zmieniającym się rynkiem logistycznym.

Autor
csm_Sebastian_Gryszkiewicz_319c44a603.jpg

Sebastian Gryszkiewicz

Group Business Development Director

Raben Group