Raben logo
csm_tlp_wigilia_2019-22_0faeecb520.jpg

Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej

2019.12.09
Paweł Trębicki, dyrektor generalny oraz wiceprezes Raben Transport, 6 grudnia br. został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” na wniosek Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska – TLP.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 r. Nadawana jest pracownikom transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju tej dziedziny gospodarki narodowej.

Wielkie zasługi na tym polu ma Paweł Trębicki, którego 20-letnia kariera zawodowa związana jest z logistyką – zarówno po stronie operatorów, jak i klientów. W Raben Transport pełni funkcję dyrektora generalnego i wiceprezesa od 2010 r. Jest bardzo aktywny w środowisku branży TSL: często występuje jako prelegent na konferencjach logistycznych, prowadzi zajęcia ze studentami i należy do Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki.  

O przyznanie mu odznaczenia resortowego wnioskował Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska, który m.in. jemu zawdzięcza swoje powstanie w sierpniu 2014 r. i skuteczne działanie przez następne pięć lat. Paweł Trębicki był nie tylko współzałożycielem TLP, ale także ma duży wkład w to, czym stowarzyszenie jest dzisiaj – mianowicie silną i profesjonalną organizacją. Wiceprezes Raben Transport obecnie piastuje w związku stanowisko Przewodniczącego Rady.

„Paweł Trębicki jest nie tylko jednym z inicjatorów powstania TLP, ale przede wszystkim jest jedną z głównych sił napędowych Związku. Kolejna kadencja jako Przewodniczącego Rady Związku jest dowodem na ogromne uznanie jakim darzą go członkowie organizacji. Na odznaczenie resortowe „Zasłużony dla Transportu RP” złożyło się w przypadku Pawła Trębickiego wiele czynników – profesjonalizm, ogromna wiedza, doskonała znajomość branży i jej problemów, proaktywna postawa, a także zarządzanie firmą z sukcesami, w sposób etyczny i zrównoważony. Bieżące kierowanie tak dużą firmą, jak Raben Transport, jest niemałym wyzwaniem, a mimo to problemy branży oraz działalność na rzecz sektora mają zawsze wysoki priorytet w jego działaniach. To właśnie przekonanie, że jedynie razem jesteśmy w stanie kształtować przyjazne środowisko polityczne, gospodarcze i prawne dla rozwoju branży legło u podstaw powstania TLP i jest ważnym wyznacznikiem podejmowanych przez nas działań.”- komentuje Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

To nie pierwszy raz, gdy Paweł Trębicki został doceniony za swoją działalność zawodową – w 2010 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie na menedżera logistyki. Natomiast odznakę honorową „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” odebrał 6 grudnia podczas świątecznej konferencji TLP, będącej okazją do podsumowania roku w branży.

 „Pięć lat temu miałem przyjemność być jedynym ze współzałożycieli TLP.  Z grupą kilkunastu firm doszliśmy wtedy do wniosku, że trzeba działać. W ciągu ostatnich lat Polska stała się liderem w przewozach międzynarodowych, firmy rozwinęły się i sprofesjonalizowały. Jako przewodniczący Rady TLP, mijające pięć lat funkcjonowania związku oceniam bardzo pozytywnie. Podejmowaliśmy wiele inicjatyw, a TLP zbudowała rozpoznawalną markę nie tylko w Polsce, ale również w Brukseli. Dzisiejsza nagroda to dla mnie ogromny zaszczyt, mam poczucie, że idziemy w dobrym kierunku, a podjęte dotychczas inicjatywy są doceniane, ale przede wszystkim ta odznaka to motywacja do dalszej pracy na rzecz wspólnego działania branży” powiedział Paweł Trębicki, dyrektor generalny Raben Transport.