Raben logo
csm_Heilbronn__9__7bb0069938.jpg

Wyróżnieni w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

2021.06.22

21 czerwca została ogłoszona lista firm najbardziej zaangażowanych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Grupa Raben znalazła się w tym odpowiedzialnym gronie, zajmując drugie miejsce w zestawieniu branżowym: „transport, logistyka, usługi” oraz trzynastą pozycję w klasyfikacji generalnej.

15. edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm, jak ubiegłoroczna, zakończyła się wręczeniem nagród przeprowadzonym w przestrzeni wirtualnej. W tym roku w ROF wzięło udział niemal 80 firm, a zainteresowanie nim wyraziło dwa razy tyle przedsiębiorstw. Ostatecznie do głównego zestawienia zakwalifikowało się 70 firm

Transport to krwiobieg gospodarki, dlatego dokładamy wszelkich starań, by nasz łańcuch dostaw był przejrzysty, etyczny i sprawny – także pod względem ekologicznym. Zrównoważony rozwój to droga, a nie cel sam w sobie. Oczywiście bez drogowskazów w postaci mierzalnych celów nie byłoby sensu iść naprzód, ale należy być nastawionym na proces ciągłego doskonalenia.” - powiedział Jakub Krzewina, menedżer do spraw zrównoważonego rozwoju w Grupie Raben - „Dziękujemy za to wyróżnienie i działamy dalej na rzecz odpowiedzialnego transportu!”

Grupa Raben od wielu lat podejmuje i promuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W DNA firmy rodzinnej, opartej o system wartości, w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna. Firma do koncepcji CSR podchodzi w sposób kompleksowy, integrując działania społecznie odpowiedzialne ze strategią biznesową organizacji, skupiając się na bezpieczeństwie drogowym, edukacji i ekologii. Co roku inwestuje w bardziej efektywne i proekologiczne rozwiązania w transporcie i magazynach oraz sadzi tysiące drzew neutralizujących tony CO2. Raben zakupił także energię na 2021 i 2022 z gwarancją pochodzenia ze źródeł odnawialnych, co umożliwi redukcję emisji o ok. 30% w zakresie emisji bezpośrednich oraz pośrednich i pozwoli w 100% zasilać nasze własne obiekty zieloną energią elektryczną.

W trosce o lepsze, zielone jutro firma od 2014 roku prowadzi projekt „e-faktura=wyższa kultura”, w ramach którego zachęca swoich klientów do korzystania z elektronicznego obiegu dokumentów poprzez sadzenie drzew w imieniu tych odbiorców usług, którzy zdecydowali się przejść na e-system. W minionym roku było to ponad 2100 drzew w Polsce i na Ukrainie. Łącznie, do tej pory firma posadziła już prawie 16 tys. drzew = ok. 12 000 ton CO2, jakie zneutralizują w całym swoim cyklu życia. Ponadto firma sukcesywnie eliminuje papier ze swoich procesów poprzez takie projekty jak Order-2-Cash czy paperless. Grupa podpisała także pierwsze kontrakty na dostawę zielonej energii w 2021 r. Szacunkowo spowoduje to redukcję emisji C02 w stosunku do roku ubiegłego o ok. 80% w zakresie 2, uwzględniając wszystkie obiekty, w których firma prowadzi swoją działalność.

Raben realizuje strategię zrównoważonego rozwoju od 2010 roku. Do koncepcji CSR podchodzi w sposób kompleksowy, integrując działania społecznie odpowiedzialne z trzema kluczowymi kierunkami wyznaczonymi bezpośrednio w strategii biznesowej. Drogę do odpowiedzialności wskazują także drogowskazy skorelowane z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, które firma zdecydowała się wspierać swoją działalnością.

Ranking Odpowiedzialnych Firm, opublikowany po raz pierwszy w 2007 roku, to jedyne zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Partnerem merytorycznym ROF 2021 jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi jest Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. Partnerem technologicznym ROF jest SMART CSR.  Autorami zestawienia są prof. Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, analityk.

Łącznie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział już ponad 230 największych firm działających na polskim rynku. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.