Raben logo
csm_CSR_to_dziecinnie_proste_01_061ddae5b4.png

Super Etyczna Firma Raben

2018.03.23
Grupa Raben jako firma odpowiedzialna społecznie dba o etyczność relacji w całym łańcuchu wartości, budując kulturę organizacyjną opartą na uczciwości, transparentności i wzajemnym szacunku. Właśnie dlatego 22 marca 2018 firma otrzymała tytuł SUPER ETYCZNEJ FIRMY. Nagroda przyznana została przez Puls Biznesu i PwC. To już trzecie wyróżnienie Grupy z zakresu etyki w biznesie.

Zaufanie, podobnie jak wizerunek firmy, buduje się latami, ale stracić je można dosłownie w jednej chwili. Dlatego tak ważne są odpowiedzialne i transparentne relacje w biznesie, które stanowią podstawę do realizacji skutecznej, długofalowej strategii przedsiębiorstwa. W myśl swojej strategii CSR, Grupa Raben chce wyznaczać zrównoważone trendy w branży, przynoszące otoczeniu dodatkową wartość. W relacjach biznesowych jest partnerem, który dba o etyczność w całym łańcuchu wartości za sprawą Kodeksu Etyki, który funkcjonuje w firmie od 2014 roku i reguluje zachowania pracowników
i dostawców Grupy.

„W celu doprecyzowania zachowań, które są zgodne z firmowymi drogowskazami, powstał Kodeks Etyki Grupy Raben. Spisane w nim zasady działają zarówno na rzecz firmy, jak i jej pracowników oraz dostawców. Określenie horyzontu etycznego oraz utworzenie Komisji Etyki są wyrazem społecznej odpowiedzialności Grupy, która podejmuje dialog z  otoczeniem w  celu usprawnienia swojego działania oraz promowania sprawiedliwych i wiarygodnych zachowań wobec wszystkich interesariuszy.” – mówi Jakub Krzewina, koordynator ds. CSR, Grupa Raben i dodaje – „Otrzymana nagroda sprawia nam ogromną satysfakcję, ale także mobilizuje do jeszcze bardziej intensywnej pracy na rzecz etyki i transparentności w odniesieniu do prowadzonej przez nas działalności.”

22 marca 2017 roku Grupa Raben otrzymała tytuł Super Etycznej Firmy w ramach konkursu organizowanego przez Puls Biznesu i PwC. Wyłonione zostały w nim firmy działające na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę. Wyróżnione podmioty wykazują największą aktywność w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce. Dla Raben tegoroczne wyróżnienie jest już trzecim z rzędu tytułem Etycznej Firmy.

Super Etyczna Firma to tak naprawdę nagroda dla wszystkich pracowników i dostawców Grupy Raben, ponieważ to oni każdego dnia swoim zachowaniem i uczciwością w podejściu do klientów i społeczności lokalnych, budują kulturę organizacyjną opartą o etykę. Dlatego, należą im się ogromne podziękowania i gratulacje.” – powiedziała Klaudyna Polanowska-Skrzypek, PR Manager Grupy Raben, odbierając nagrodę.