Raben logo
csm_Raben_long_truck_new_branding_on_warehouse_place_1-min_84e6ad909c.jpg

Stand-by-trailer – naczepa placowa motorem optymalizacji załadunku

2019.11.25
Transport produktów z puntu A do punktu B, tam rozładunek i ponowny załadunek, co często wiąże się z oczekiwaniem – cały ten proces może zajmować sporo czasu. Operację tę w niektórych przypadkach można jednak przyspieszyć dzięki usłudze stand-by-trailer, zwanej też trailer-yard, oferowanej przez Raben Transport. Polega ona na wykorzystaniu naczep przewoźnika na terenie klienta i jest rekomendowana m.in. dla branży motoryzacyjnej.

Stand-by-trailer to nic innego jak naczepa placowa – należąca do operatora logistycznego, ale znajdująca się na parkingu magazynu jego klienta. Załadowanie jej i przygotowanie do odjazdu jest obowiązkiem pracowników magazynu. Kierowca ciężarówki nie bierze udziału w tej czynności – nie czeka na rozładunek ani załadunek, a jedynie odbiera spod gate’u lub ze specjalnej strefy „odkładczej” załadowaną uprzednio towarem naczepę i zostawia pustą. Praktykowana jest również procedura, w której kierowca placowy (zatrudniony przez firmę logistyczną lub jej klienta) odprowadza załadowane naczepy od rampy do dedykowanej strefy.

Usługa stand-by-trailer doskonale sprawdza się w przypadku regularnych połączeń, np. w ramach lokalizacji klienta (magazyn – magazyn), jak również wysokowolumenowych projektów z magazynu klienta lub magazynu operatora, w którym składowany jest towar klienta. Okazuje się przydatna także w wyjątkowych okolicznościach, takich jak niestandardowe godziny załadunków, święta i zakazy jazdy; problemy kadrowe w magazynach lub z dostawcami, trudności z obsadą kierowców (np. w okresie wakacyjnym); napięty czas tranzytu czy wreszcie zmienność produkcji z powodu sezonowości popytu. Stand-by-trailer może być rozwiązaniem nawet w takich sytuacjach jak zła pogoda czy strajki.

Trailer-yard jest polecany szczególnie w sektorze motoryzacyjnym, w którym staje się narzędziem wspomagającym utrzymanie ruchu, czyli zapewnienie ciągłości pracy fabryki. Wykorzystanie naczepy placowej zapobiega bowiem nieterminowym dostawom komponentów i surowców na linie produkcyjne lub wyjazdom wyrobów gotowych z magazynu, czego przyczyną w standardowym trybie działania bywa nie tylko brak towaru, ale także kongestia na placu czy wreszcie zbyt mała ilość miejsca na naczepie.

Raben Transport szeroko stosuje stand-by-trailers w e-commerce i we współpracy z branżą automotive. Kierowca Raben może przyjechać z wypełnioną naczepą, zostawić ją do rozładunku i odjechać z inną, wcześniej załadowaną – wszystko bez przestojów. Dodatkowo, w celu optymalizacji usługi operator udostępnia klientowi 1-2 kierowców placowych, którzy troszczą się o to, by naczepy były gotowe do odjazdu. Również załadunki są zaplanowane na konkretne godziny, co umożliwia oddelegowanym do tych zadań kierowcom pracę na zmianę.

Stand-by-trailer ma służyć optymalizacji procesu załadunku, jednak trzeba zaznaczyć, że usługa ta nie jest polecana w każdych warunkach. Nie należy stosować jej dla towarów ładowanych bokiem, ponieważ naczepa obsługiwana w ten sposób łatwiej ulega uszkodzeniom, a odpowiedzialność bez udziału kierowcy jest często trudna do udowodnienia. Mając na uwadze tę okoliczność, bez względu na metodę załadunku (tyłem czy bokiem), operator, który przekazuje naczepy stand-by-trailer w ręce klienta, powinien z góry określić odpowiedzialność i zadania każdej ze stron. Takie postępowanie pozwala usprawnić pracę, a przecież czas jest na wagę złota zarówno dla klienta, jak i operatora; jak również uniknąć strat, a co za tym idzie – wydatków.

W przypadku Raben Transport koszt wynajmu naczepy może być fakturowany osobno (opłata miesięczna od sztuki) lub wliczony w cenę frachtu, proporcjonalnie do dni roboczych. Oprócz korzystnej dla klienta formy rozliczenia, przewagę Raben względem spedycji czy niewielkich przewoźników stanowi skala działalności, posiadanie własnego parku naczep oraz gotowość do inwestycji na potrzeby klientów.

Autor
csm_Raben_Michal_Chocholek_f02495fde4.jpg

Michał Chochołek

Key Account Manager

Raben Transport