Raben logo
csm_Raflatac_Rab_Labelexpo_Brussels_2023_8d5618ea7f.jpg

Raben i Reganta laureatami nagrody RafCycle Award 2023

2023.09.14

UPM Raflatac, podczas targów Labelexpo Europe 2023 w Brukseli, ogłosił firmy Raben i Reganta laureatami nagrody RafCycle Award. RafCycle Award została przyznana w uznaniu za wkład na rzecz recyklingu i współpracy w ramach łańcucha wartości.

Raben, jedna z największych firm logistycznych w Polsce, wykazał się dużym zaangażowaniem w poprawę swoich wyników środowiskowych. Jednym z konkretnych działań podjętych przez firmę jest recykling odpadów etykietowych w ramach usługi RafCycle firmy UPM Raflatac. UPM Raflatac odbiera podkłady etykietowe od firmy Raben i przekształca je w nowe, cenne surowce. Obecnie Raben nie tylko poddaje recyklingowi odpady etykietowe, ale stosuje również bardziej zrównoważone papierowe materiały etykietowe RAFNTX+ firmy UPM Raflatac.

Reganta, polska drukarnia, odegrała kluczową rolę w tym sukcesie, działając jako ambasador usługi RafCycle.  Reganta promując RafCycle w firmie Raben nie tylko wzmocniła swoje branżowe partnerstwo, ale także doprowadziła do wdrożenia odpowiedzialnych praktyk recyklingu i zastosowania bardziej zrównoważonych materiałów etykietowych.

"Wspólne zaangażowanie firm Raben i Reganta w zrównoważony rozwój, w tym w program RafCycle, są doskonałym przykładem siły współpracy w ramach łańcucha wartości. Cieszymy się, że możemy docenić ich osiągnięcia i mamy nadzieję, że ich zaangażowanie zainspiruje innych" , mówi Izabela Antczak, Packaging Solutions Manager, UPM Raflatac.

 

"Jako jeden z liderów w branży transportu i logistyki Grupa Raben jest zaangażowana nie tylko w redukcję emisji gazów cieplarnianych, ale także w ograniczanie ich negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki usłudze recyklingu RafCycle możemy przekształcać odpady w zasoby, robiąc tym krok w przód na drodze do osiągnięcia naszych celów zrównoważonego rozwoju”, komentuje Katarzyna Ostojska, Marketing Manager, Raben Logistics Polska.

 

"Reganta jest zaangażowana w zrównoważony rozwój nie tylko w ramach własnej organizacji. Tworząc pewnego rodzaju pomost między naszymi klientami i dostawcami uważamy, że naszym obowiązkiem jest dzielenie się wiedzą na temat bardziej zrównoważonych praktyk, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko,” podsumowuje Igor Szlaski, Właściciel firmy Reganta.