Raben logo
csm_Raben_fresh_EFN-min_10ef540a14.jpeg

Partnerstwo – klucz do sukcesu w

obsłudze logistycznej sektora retail
2019.06.24
Operator, który chce odnieść sukces we współpracy z dużym klientem z sektora retail, powinien nastawić się na tworzenie rozwiązań szytych na miarę, ponieważ tylko takie będą pasowały do praktyki biznesowej klienta i najlepiej spełniały jego oczekiwania. Fresh Logistics Polska w tej dziedzinie stawia na partnerstwo, które przynosi wymierne korzyści każdej ze stron.

Już od kilku lat Fresh Logistics Polska prowadzi systematycznie i konsekwentnie działania zmierzające do partnerskiej, biznesowej współpracy przy organizacji łańcucha dostaw na linii producent – operator logistyczny – odbiorca. Jest to szczególnie ważne w branży artykułów spożywczych świeżych, gdzie mamy do czynienia z codzienną realizacją dostaw drobnicowych do odbiorców. Z wykorzystaniem jednego środka transportu, dzięki nocnym połączeniom między oddziałami oraz przeładunkiem i konsolidacją towarów w swoich oddziałach, FLP realizuje dostawy w dniu następnym po dniu wydania towaru do przewozu. Artykuły spożywcze świeże i ultra świeże wymagają, aby transport, magazynowanie i przeładunki odbywały się przy zachowaniu ciągu temperaturowego, który jest monitorowany na każdym etapie. To nie lada wyzwanie, które wymaga gruntownego poznania się, zaufania oraz wzajemnego zrozumienia potrzeb i możliwości.

Przed nawiązaniem współpracy należy zdać sobie sprawę, że każdy klient z sektora retail pracuje w oparciu o własne rozwiązania logistyczne, wypracowane wraz z rozwojem i wzrostem swojej organizacji. Częstokroć rozwiązania łańcucha dostaw rozwijały się organicznie wraz z rozwojem sieci handlowej. Oczywiście nie jest wykluczona sytuacja, że sieć handlowa chce wypróbować rozwiązania zaproponowane przez operatora, jednak przeważa model, w którym to sieć handlowa przedstawia ramy i zasady rozwiązania, którego oczekuje. Niezależenie od specyfiki klienta, za możliwość świadczenia usług w sposób efektywny, a w konsekwencji sukces we współpracy odpowiadają trzy kategorie zasobów operatora:

 1. Zaangażowani i doświadczeni pracownicy, którzy potrafią zaprojektować, wdrożyć i utrzymać wysoką jakość funkcjonalnych rozwiązań w łańcuchu dostaw spełniających oczekiwania klientów;
 2. Zasoby magazynowe i transportowe spełniające wysokie wymagania sieci handlowych, które przykładają szczególną wagę do jakości zasobów jakimi są świadczone dla nich usługi;
 3. Rozwiązania IT umożliwiające np. połączenie się z systemami sieci handlowej i obsługę rozwiązań dla niej zaprojektowanych. Systemy TMS i WMS operatora nie tylko powinny być wysublimowanym rozwiązaniem spełniającym potrzeby operatora, ale także muszą mieć możliwość efektywnego połączenia z systemami ERP klienta z sektora retail.

Fresh Logistics Polska, jako operator logistyczny, znajduje się pomiędzy producentem (klientem), z którym ma relacje biznesowe w formie np. umów handlowych, a odbiorcą, z którym z kolei biznesowo związany jest wspomniany klient. W większości przypadków nie ma bezpośredniej relacji biznesowej między firmą logistyczną a odbiorcą. Niemniej jeżeli wszystkie trzy podmioty, tj. producent, firma logistyczna i odbiorca, za swój nadrzędny cel uznają codzienne zapewnienie konsumentowi świeżych artykułów spożywczych na półce sklepowej, powstaje baza do współpracy i optymalizacji łańcucha dostaw.   

Każdy z uczestników łańcucha dostaw ma własne uwarunkowania i ograniczenia wynikające z technologii pracy, ale dla wszystkich liczy się skuteczna i terminowa dostawa. Ważne, aby strony chciały wzajemnie poznać się oraz podzielić informacją na temat swoich uwarunkowań i tzw. warunków brzegowych własnego procesu. To pierwszy krok do owocnej współpracy oraz wspólnego usprawniania i optymalizowania własnych procesów, a przede wszystkim do racjonalnego i systemowego zarządzania codziennymi sytuacjami.

Dostawy do magazynów centralnych sieci handlowych stanowią ponad 65% wszystkich dostaw realizowanych przez Fresh Logistics Polska, dlatego firma kładzie szczególny nacisk na współpracę z tymi odbiorcami. Pomimo braku bezpośrednich relacji biznesowych coraz więcej magazynów centralnych sieci handlowych dostrzega pozytywne aspekty współpracy i codziennych kontaktów z firmą Fresh. Efektem polityki opartej na partnerskich relacjach biznesowych z odbiorcami usług są między innymi:

 • Systematyczne wizyty w magazynach centralnych sieci handlowych, na których omawiane są bieżące zagadnienia operacyjne oraz wypracowywane i wdrażane możliwe do wykonania rozwiązania, z których korzystają zarówno odbiorca jak i Fresh Logistics Polska;
 • Ustalenie stałych, codziennych godzin awizacji dla Fresh Logistics w większości magazynów centralnych, tym samym obowiązujących dla klientów (dostawców, producentów), oraz uzgadnianie specjalnych godzin awizacji w okresach tzw. długich weekendów oraz szczytów dostaw przedświątecznych;
 • Możliwość codziennego awizowania dostaw ze względu na fakt, że do każdego z magazynów centralnych codziennie przyjeżdża kilka samochodów Fresh Logistics z towarem różnych dostawców na jednym środku transportu. Awizacja zawiera pełną informację o liczbie palet od danego dostawcy znajdujących się na konkretnym środku transportu, numer zamówienia oraz przewidywaną godzinę dostawy;
 • Powstanie matryc komunikacji osób kontaktowych między magazynem centralnym a Fresh Logistics Polska, które skracają komunikację i umożliwiają szybsze podejmowanie odpowiednich decyzji;
 • Raportowanie terminowości dostaw przez magazyn centralny i Fresh Logistics, które jest bazą do wzrostu efektywności każdej ze stron;
 • Ustalenie zasad przygotowania towarów na paletach i obowiązków kierowcy realizującego dostawę oraz obowiązków odbiorcy;
 • Wzajemne wizyty pionów operacyjnych (np. działów magazynowych) w celu poznania i zastosowania sprawdzonych rozwiązań optymalizujących procesy, wpływających również na bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczeństwo żywności w transporcie i magazynowaniu;
 • Współpraca działów IT w celu usprawnienia wymiany danych, co przyspiesza procesy przyjęcia towarów i uzyskania potwierdzenia realizacji dostawy, a tym samym redukuje ilość dokumentacji papierowej. Przykładem takich działań jest projekt automatycznej awizacji dostaw do centrów dystrybucyjnych JMP (sieć Biedronka), który został doceniony w plebiscycie Kod Innowacji organizowanym przez GS1 Polska. Fresh Logistics Polska uruchomiło wysyłanie awizacji EDI do poszczególnych centrów JMP już po fizycznym załadunku towarów na daną trasę. W ten sposób udało się uprościć procesy awizowania dostaw, ułatwić ich rejestrację i zwiększyć wiarygodność danych.

To tylko niektóre przykłady rezultatów podjętych działań, które przynoszą konkretne korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Dla producenta oznacza to skuteczną i terminową dostawę przy zachowaniu realnych kosztów, dla odbiorcy – przewidywalną dostawę oraz odpowiednią organizację przyjęcia towarów, zaś dla Fresh Logistics Polska – przewidywalny czas rozładunku, efektywniejsze zarządzanie taborem i czasem pracy kierowców. Taki rodzaj współpracy biznesowej bez wątpienia jest korzystny nie tylko w aspekcie finansowym, ale również operacyjnym. Pokazuje, że partnerstwo to właściwa droga prowadzenia biznesu, z szacunkiem dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Tylko  w ten sposób i wspólnymi siłami można wpływać na rynkową rzeczywistość oraz wprowadzać innowacyjne rozwiązania logistyczne, tak aby zarówno producent, jak i operator logistyczny czy wreszcie odbiorca był blisko swoich klientów.

Autor
csm_Raben_Fresh_Maja_Kierzek_Piotrowska_a3dbb15da9.jpg

Maja Kierzek-Piotrowska

Customer Service Manager

Fresh Logistics Polska

csm_Raben_Fresh_Marek_Kwiatkowski-kwadrat_75b4a19b28.jpg

Marek Kwiatkowski

Operations Manager

Fresh Logistics Polska