Raben logo
csm_rof3_38390342e1.jpg

Grupa Raben w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

2022.07.01

30 czerwca ogłoszono wyniki 16. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który ocenia przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia wybranych obszarów ESG. Grupa Raben po raz kolejny z rzędu zajęła w nim drugie miejsce, w kategorii „transport, logistyka, usługi”, a także dziewiąte w klasyfikacji generalnej.

Ranking Odpowiedzialnych Firm, opublikowano po raz pierwszy w 2007 roku, to jedyne zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).  W tegorocznej edycji ROF-u wzięło udział ponad 70 firm, a zainteresowanie nim wyraziło przeszło 100 przedsiębiorstw. Ostatecznie do głównego zestawienia zakwalifikowało się więcej niż 60 firm.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne i najbliższe otoczenie są naszymi priorytetami. Dlatego, obecność w gronie najbardziej odpowiedzialnych firm jest dla nas ogromnym zaszczytem. Zdajemy sobie jednak sprawę, że przed nami, jak i przed całą branż transportową jest jeszcze bardzo dużo wyzwań. Dlatego, nie ustajemy w wysiłkach, aby w kolejnych latach działać równie aktywnie w duchu zrównoważonego rozwoju – mówi Ewelina Jabłońska-Gryżenia, head of sustainability w Grupie Raben.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz otoczenie społeczne jest jednym ze strategicznych i operacyjnych priorytetów Grupy Raben. Tworząc ramy umożliwiające skuteczne zarządzanie tym obszarem, w 2021 roku  została sformułowana nowa strategia zrównoważonego rozwoju, która opiera się na trzech filarach: odpowiedzialnej organizacji, wpływie społecznym i ochronie środowiska.

Realizując wpisane w nią zobowiązania i cele Grupa Raben dąży m.in. do ograniczenia emisji zarówno w transporcie jak i pochodzących z utrzymania infrastruktury magazynowej i budynków, aby docelowo osiągną neutralność klimatyczną w 2050 roku.  W tym celu, w 2021 r. została podpisana siedmioletnia umowa PPA (Power Purchase Agreement) z dostawcą energii w Polsce, która zapewni 100% zielonej energii pochodzącej z dedykowanych farm fotowoltaicznych, we wszystkich obiektach firmy w Polsce od 2023 roku. Ponadto systematycznie modernizowana jest flota Grupy Raben, aby w pierwszej kolejności zredukować w niej udział samochodów z normą spalania poniżej EURO 5.

Aby podnieść poziom ambicji i potwierdzić, że podejmowane przez Grupę Raben działania rzeczywiście wspierają osiągnięcie celów klimatycznych sformułowanych w Porozumieniu paryskim, w 2021 roku, w ramach inicjatywy SBTi został podpisany list intencyjny, będący zobowiązaniem do wyznaczenia celów redukcji i poddania ich zewnętrznej weryfikacji. Zakończenie tego procesu planowane jest na 2022 rok.

Partnerem ROF 2022 jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi jest Deloitte, zaś partnerem medialnym - Dziennik Gazeta Prawna. Autorami zestawienia są prof. Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, analityk.

Łącznie, od pierwszej edycji w Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział już niemal 250 największych firm działających na polskim rynku. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.