Raben logo
csm_CSR_Raport_Raben_global_compact_da9878b5b1.jpg

Grupa Raben sygnatariuszem United Nations Global Compact

2021.12.09

W listopadzie 2021 roku Grupa Raben została sygnatariuszem UN Global Compact. Operator logistyczny zobowiązał się do wdrażania Dziesięciu Zasad sformułowanych w ramach tej inicjatywy ONZ oraz systematycznego raportowania postępów w tej dziedzinie. Tym samym dołączył do grona niemal 100 organizacji w Polsce i ponad 13 000 na całym świecie.

Mijający rok był dla Grupy Raben szczególny – nie tylko ze względu na jubileusz 90-lecia działalności, lecz także za sprawą istotnych osiągnięć na polu zrównoważonego rozwoju. To między innymi raport podsumowujący 2020 rok – pierwszy tak obszerny i kompleksowy, przyjęcie strategii na lata 2021-2025, wreszcie od niedawna – bycie częścią wpływowej, międzynarodowej sieci, która stawia na zrównoważony rozwój i upatruje w nim szansy na lepszą przyszłość naszej planety.

W listopadzie br. Raben przystąpił do UN Global Compact – największej na świecie inicjatywy służącej budowaniu i rozwijaniu zrównoważonego biznesu. Jako sygnatariusz UNGC firma będzie zobowiązana wdrażać Dziesięć Zasad dotyczących czterech obszarów: środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Kolejnym wymogiem będzie przygotowywanie corocznych raportów z postępów w tym zakresie (tzw. Communication on Progress, COP). Jednocześnie Raben zyska dostęp do platform, narzędzi internetowych i wybranych zasobów UN Global Compact, ponadto możliwość podejmowania inicjatyw na poziomie krajowym i pełnego angażowania się w Global Compact Network Poland.

Przyjęcie Grupy Raben do UN Global Compact stanowi dla nas wielki powód do dumy i potwierdzenie naszych kompetencji i zaangażowania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju” – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben. – „Tutaj z satysfakcją pragnę zaznaczyć, że choć to uczestnictwo oznacza kolejne obowiązki, to nie jest to dla nas nowość, nie zaczynamy od zera. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech filarach: ochrona środowiska, wpływ społeczny i odpowiedzialna organizacja, które pokrywają się z czterema obszarami kluczowymi dla UNGC. Cele, do których będziemy dążyć przez najbliższe pięć lat, przyczyniają się do realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Poza tym, mamy doświadczenie w raportowaniu, ponieważ już od kilku lat przygotowujemy sprawozdania z naszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jestem przekonany, że wniesiemy istotny wkład w funkcjonowanie Global Compact Network Poland, a przy tym równie dużo skorzystamy” – dodaje prezes.

United Nations Global Compact to przedsięwzięcie powołane do życia w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana w celu wspierania zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym i lokalnym. Pod względem skali nie ma sobie równych – zrzesza ponad 13 000 podmiotów na całym świecie: firm, instytucji i organizacji, w tym blisko 100 w Polsce.

Przystąpienie do UN Global Compact to nie tylko zobowiązanie, ale także wezwanie do stawiania sobie ambitnych celów i raportowania efektów działań w zakresie dbania o środowisko, przestrzegania praw człowieka, godnej pracy czy przeciwdziałania korupcji. Inicjatywa UN Global Compact powstała po to, by wspierać firmy w implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, dlatego cieszymy się, że takie firmy jak Raben dołączają do naszej inicjatywy – mówi Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.