Raben logo
csm_Grupa_Raben_wspiera_Szlachetna_Paczke_459ca81423.jpg

Grupa Raben ponownie wspiera Szlachetną Paczkę

2021.12.20

Ponad 700 rodzin z całej Polski może cieszyć się z prezentów świątecznych dzięki wsparciu, jakie Grupa Raben udzieliła Szlachetnej Paczce. Operator logistyczny już drugi rok z rzędu jest partnerem akcji. Podczas Weekendu Cudów 33 ciężarówki przemierzyły ponad 9 000 km i przewiozły niemal 600 palet do ok. 60 punktów dostaw w całej Polsce. 

Transport towarzyszy nam na co dzień, traktowany jako usługa tak powszechna i nieodzowna, że często zapominamy o jego wielkim potencjale. A przecież nie tylko jest zwyczajnie potrzebny – w połączeniu z ludzką energią i dobrą wolą potrafi naprawdę zdziałać cuda. Grupa Raben udowodniła to po raz kolejny, włączając się w program Szlachetna Paczka 2021. Podczas Weekendu Cudów, który odbył się 11 i 12 grudnia, prezenty trafiły do 17 010 rodzin na terenie całego kraju (co stanowi wzrost o ponad 20% w stosunku do 2020 r.), z czego 705 zawdzięcza transport swoich paczek Grupie Raben. Firma ponownie była partnerem programu społecznego organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA, udostępniając swój tabor i angażując pracowników. Dzięki temu, paczki z magazynów wspierających w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Lublinie i z magazynów w Bydgoszczy i Szczecinie zostały przewiezione do magazynów rejonowych, a stamtąd przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki dostarczone bezpośrednio do obdarowanych.

„Pandemia nie odpuszcza już drugi rok, co czyni sytuację osób chorych, wykluczonych, ubogich jeszcze trudniejszą. Na szczęście w takich okolicznościach można liczyć na ludzi o wielkich sercach i Szlachetną Paczkę, która dotarła z pomocą do znacznie większej liczby rodzin niż przed rokiem” – mówi Jakub Krzewina, sustainability manager w Grupie Raben. – „Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że możemy podzielić się swoimi zasobami i doświadczeniem w tak szczytnym celu, wnieść swój wkład we wspaniałe, jednoczące wiele osób przedsięwzięcie. Nie tylko daje to nam osobistą satysfakcję, ale także jest sposobem na realizację naszej strategii zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia m.in. wpływ społeczny.”

Zaangażowanie Grupy Raben w Szlachetną Paczkę także zwiększyło się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Podobnie jak w 2020 r. ciężarówki przemierzyły dokładnie 9040 km, jednak tym razem było ich aż 33 (wzrost o 83%) i dotarły do 58 punktów rozładunkowych (wzrost o 16%), zaś transporty obsługiwały łącznie 43 osoby (o 30% więcej niż przed rokiem) – 33 kierowców i 10 pracowników odpowiedzialnych za organizację i planowanie.

Raben dostarczył paczki do miejsc, w których jest więcej potrzebujących niż tych, którzy mogli się podzielić. Do domu pani Anny dojechały nowe okna, kilka paczek z żywnością i ciepły koc. Takich rodzin, których świat się zmienił było 705. Bez Was nie byłoby to możliwe. Dziękujemy i mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku.” – Joanna Sadzik Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA.

W 21. edycji Szlachetnej Paczki pomoc trafiła do 17 010 rodzin (to o 3 tysiące więcej niż w zeszłym roku), dla których świat się zmienił. Mądra pomoc połączyła ponad 704 200 Polaków, a łączna wartość pomocy przekazanej w ramach Szlachetnej Paczki wyniosła prawie 70 milionów złotych. W kompletowanie paczki dla jednej rodziny zaangażowało się średnio aż 31 osób, o 7 więcej niż przed rokiem. To pokazuje, że do przygotowania Paczki mobilizuje się coraz większe grono przyjaciół i znajomych. Za każdą prezentowaną cyfrą stoją osobiste historie najbardziej potrzebujących, którzy otrzymali nie tylko wsparcie materialne, ale też czyjąś uwagę i nadzieję.

Szlachetna Paczka 2021
youtube poster