Raben logo
csm_LIDER_LOGISTYKI_202027_FRESH_LOGISTICS__003__fb9795aa21.png

Grupa Raben liderem w plebiscycie Operator Logistyczny Roku

2021.06.16
W dniu 15 czerwca 2021 roku ogłoszone zostały wyniki XIX edycji badania Operator Logistyczny Roku. Nagrodę Lider Logistyki w kategorii Rynek Logistyki Produktów Świeżych zdobyła spółka Fresh Logistics Polska. Z kolei Raben Logistics Polska została nagrodzona w kategorii Najwyższy na Rynku Standard Obsługi Dostaw oraz otrzymała wyróżnienie specjalne jako Najefektywniej Zarządzana Firma Logistyczna. To kolejny sukces Grupy Raben w jedynym w Polsce programie, podsumowującym jakość usług logistycznych oferowanych klientom.

Ubiegły, 2020 rok, jak żaden inny w doświadczeniu aktywnych obecnie pokoleń, został zdefiniowany przez ogólnoświatowy kryzys. W obliczu bezprecedensowych przeciwności wszelka aktywność, w tym działalność gospodarcza, musiała wykazać się odpornością i za wszelką cenę musiała zachować sprawność. Niejednokrotnie umiejętność przystosowania się do nowej sytuacji wymagała przestawienia działalności na nowe tory. Ubiegłoroczne badanie satysfakcji klientów Operator Logistyczny Roku przeprowadzone zostało w późniejszym niż zwykle terminie, aby zbadać zmianę zapotrzebowania na usługi logistyczne w okresie po pierwszej fali pandemii COVID-19.

Operator Logistyczny Roku to badanie satysfakcji klientów operatorów logistycznych, które dostarcza obiektywnych informacji o zakresie i jakości usług logistycznych oferowanych na rynku. Badanie od kilkunastu lat prowadzi Data Group Consulting i Wydawnictwo Eurologistics.

Celem badania Operator Logistyczny Roku jest dostarczanie uczestnikom rynku wiedzy na temat oczekiwań klientów oraz poziomu wykonywania usług logistycznych. Na podstawie wyników badania powstaje ranking firm cieszących się największym zaufaniem klientów. Ranking służy promowaniu usług logistycznych najwyższej jakości.

Ocenie poddawanych jest wiele elementów zarządzania firmą: potencjał konkurencyjny firmy, kompleksowość usług logistycznych, wykonanie założonych norm usług logistycznych, standard obsługi w ocenie kluczowych klientów, standard obsługi w ocenie ogółu klientów, pozycja lidera rynku w ocenie kluczowych klientów oraz pozycja lidera rynku w ocenie ogółu klientów. Przez odniesienie ocen jakości obsługi do potrzeb i oczekiwań klientów oraz do postrzegania przez nich całego otoczenia konkurencyjnego, program badawczy pozwala uczestnikowi zmierzyć pozycję rynkową.

Szczegółowe wyniki badania wraz z charakterystyką firmy znajdują się w raporcie: Operator Logistyczny Roku 2020, który można pobrać ze strony: https://www.dgc.com.pl/