Raben logo
Magazyn cross-dock Robakowo Fresh Logistics

Fresh Logistics rozbudowuje centrum logistyczne w Robakowie k. Poznania

2023.04.20
W Wielkopolsce powstała nowoczesna hala magazynowa służąca do przeładunku towarów świeżych w temperaturze kontrolowanej tzw. cross-dock o powierzchni ponad 2 300 m2. Dzięki nowej inwestycji centrum dystrybucyjne w Robakowie dysponuje magazynem tranzytowym liczącym blisko 4 300 m2.

Nowa inwestycja rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku i obejmowała budowę hali przeładunkowej z dwukondygnacyjną częścią biurową, instalacją fotowoltaiczną o mocy 150 kWp, niezbędną infrastrukturą oraz układem komunikacji wewnątrzzakładowej wraz z opracowaniem pełnobranżowych projektów wykonawczych. Obiekt stanowi rozbudowę istniejącej hali o dodatkowe 22 rampy rozładunkowe.

"Projekty wykonawcze musiały uwzględniać wiele kwestii związanych z rozbudową funkcjonalną obiektu zrealizowanego na początku obecnego stulecia – mówi Waldemar Pernak, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów z Dekpol Budownictwo. – Ingerencja w funkcjonujący układ instalacji oraz konstrukcję budynku już istniejącego, wymagała szczególnej uwagi w celu zapewnienia niezakłóconego działania funkcjonującego obiektu. Płynne pokonanie tego wyzwania możliwe  było dzięki bardzo dobrej współpracy z zespołem Raben i Fresh Logistics zaangażowanym w inwestycję.

Oficjalne otwarcie nowej hali przeładunkowej odbyło się 20 marca 2023 roku.

"Dzięki rozbudowie infrastruktury uzyskaliśmy większą przepustowość magazynu, ale też szansę rozwoju naszego regionu.  Nowy magazyn to również inwestycja w ekologię. Dzięki zainstalowanym panelom fotowoltaicznych oraz pompie ciepła realizujemy założenia strategii ESG Grupy Raben. Zakłada ona redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku i wsparcie realizacji zobowiązań Porozumień Paryskich, mówiących o ograniczeniu wzrostu temperatury na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza” – komentuje Aleksandra Paszak, Dyrektor Regionu, Fresh Logistics Polska.

Nowa inwestycja to nie tylko infrastruktura, ale również szereg działań optymalizacyjnych ukierunkowanych na budowanie logistyki w duchu paperless m.in100% digitalizacja dokumentów towarzyszącym dostawom, które udostępniane są klientom on-line. Wszystko po to aby, zgodnie ze strategią firmy, być Better Everyday.