Raben logo
csm_Owoce__3___004__4d7e027c03.jpg

Dobre praktyki Raben w raporcie FOB

2021.04.19

Aż 14. projektów Grupy Raben znalazło się w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” opublikowanym już po raz 19. przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na szczególną uwagę zasłużyło wsparcie przez firmę pierwszej linii frontu walki z COVID19 – praktyka została zaprezentowana podczas Gali online 15 kwietnia 2021 r.

W DNA firmy rodzinnej, opartej o system wartości, w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna. Firma do koncepcji CSR podchodzi w sposób kompleksowy, integrując działania społecznie odpowiedzialne ze strategią biznesową organizacji, skupiając się na bezpieczeństwie drogowym, edukacji i ekologii. Firma co roku inwestuje w bardziej efektywne i proekologiczne rozwiązania w transporcie i magazynach oraz sadzi tysiące drzew neutralizujących tony CO2. A także podpisała pierwsze kontrakty na dostawę zielonej energii w 2021 i 2022 r.

Nic zatem dziwnego, ze od lat dobre praktyki Grupy Raben trafiają do raportu FOB.

Zapraszamy do zapoznania się z praktykami, które trafiły do raportu:

Wśród nowych praktyk:

 1. Manager of Choice – program gemifikacyjny dla managerów Grupy Raben
 2. PCD (Picture Confirming Delivery) – nowa usługa Grupy Raben, polegająca na potwierdzeniu dostawy zdjęciem, umożliwiająca zachowanie bezpiecznej odległości na linii dostawca-odbiorca
 3. Wsparcie walki z COVID19 - we współpracy z Lions Club Poznań Pillory zorganizowała charytatywne transporty drogowe sprzętu medycznego zakupionego przez działającą przy Naczelnej Izbie Lekarskiej Fundację Lekarze Lekarzom, w ramach akcji wsparcia walczących z COVID-19
 4. Akcja Keep calm i zachowaj dystans – komunikacja wewnętrzna nakierowana na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa COVID19, z udziałem top managementu firmy
 5. Raben dla Szlachetnej Paczki – charytatywne transporty w ramach Tygodnia Cudów Szlachetnej Paczki

Wśród praktyk wieloletnich:

 1. Nie bądź dziki - Firma uruchomiła otwartą interaktywna platformę edukacyjną Nie bądź dziki traktująca o bezpieczeństwu na drodze: www.niebadzdziki.pl
 2. Transport jest potrzebny - Ideą kampanii Transport jest potrzebny jest uświadomienie wagi transportu dla gospodarki oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego.
 3. Dyskusje SUSA - program ma na celu ograniczenie wypadków i zwiększenie świadomości, że należy zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom w miejscu pracy.
 4. Współpraca z Bankami Żywności – w ramach współpracy z Bankami Żywności zapewnia wsparcie przy transporcie żywności i produktów podarowanych przez firmy
 5. E-faktura=wyższa kultura - w ramach praktyki realizowanej przez Grupę Raben, w imieniu każdego klienta, który zgodził się otrzymywać e-fakturę, firma sadziła drzewo. W minionym roku było to ponad 2100 drzew w Polsce i na Ukrainie. Łącznie, do tej pory firma posadziła już prawie 16 tys. drzew = ok. 12 000 ton CO2, jakie zneutralizują w całym swoim cyklu życia.
 6. Grupa Raben biega - połączenie pasji pracowników z promocją zdrowego trybu życia
 7. Raben w trosce o kierowców - to projekt, w ramach którego w Grupie Raben funkcjonuje program motywacyjno-lojalnościowy składający się z trzech elementów: newslettera informacyjnego, szkoleń oraz konkursu dla kierowców.
 8. Sesje dialogowe wspólna droga - projekt sesji dialogowych „Wspólna droga” w ramach standardu AA1000SES
 9. Whistleblowing - to procedura komunikowania działań, które są niezgodne z prawem lub etyką biznesu. Wspiera budowę lub utrzymanie wiarygodnie działającej organizacji, w której każdy postępuje zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami. 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu corocznie wydaje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, zgłaszanych przez firmy na przełomie grudnia i stycznia.

Najnowsza edycja zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk (1696 w poprzedniej edycji), które zostały zgłoszone przez 225 firm (214 w poprzedniej edycji), w tym 57 firm z sektora mikro, małych i średnich (55 w poprzedniej edycji). Pod względem dobrych praktyk to rekordowa publikacja, natomiast liczba firm to drugi wynik w historii ukazywania się raportu. Na liczbę blisko 2000 działań CSR składają się dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu. W najnowszej edycji znalazło się ich 1013 (712 w poprzedniej edycji). Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowane w minionym roku. W tym roku było to 945 inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu (983 w poprzedniej edycji).

Eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreślają, że mniejsza liczba praktyk długoletnich pokazuje, że pandemia doprowadziła do zawieszenia lub przerwania części działań CSR. Nierzadko musiały też przybrać zupełnie inną

Cały raport do pobrania na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/