Raben logo
csm_Raben_summary_of_2019_2fcebba299.jpg

2019 rok w Grupie Raben pod znakiem wyzwań i rozwoju

2020.01.15

Rok 2019 przyniósł branży logistycznej wiele wyzwań. Mimo to Grupa Raben zamknęła go wzrostem przychodów, z wynikiem przekraczającym 1,2 mld euro, a do listy sukcesów może dopisać rozwój europejskiej sieci logistycznej oraz połączeń z Niemcami. Przypieczętowaniem osiągnięć biznesowych są liczne nagrody, przyznane zarówno firmie, jak i jej przedstawicielom.

Grupa Raben może uznać miniony rok za udany: zrealizowała plany budżetowe, osiągając przychody na poziomie 1,25 mld euro, co stanowi wzrost o ponad 8% rok do roku. Wśród głównych branż obsługiwanych przez nią w 2019 r. znalazły się: żywność (27%), technologie konsumenckie (21%), automotive (20%), retail (12%) chemia (11%) oraz FMCG non-food (9%).

„Mamy wielu długoterminowych klientów. Ich biznes na przestrzeni lat się zmienia i my dostosowujemy się do nich. Jesteśmy partnerami i wspólnie rozwiązujemy pojawiające się problemy, ale i wspólnie się rozwijamy. Ten nieustanny rozwój jest wpisany w geny naszej firmy. Dodajemy do naszej europejskiej sieci coraz więcej lokalizacji, a także nowe kraje: w minionym roku do naszej rodziny dołączyła Bułgaria, rozwijamy także nasz biznes w Niemczech i we Włoszech. Już dziś mamy wiele dobrych sieci krajowych, a sieć krajowa jest jak człowiek. To kręgosłup, na którym możemy oprzeć cały organizm. Oznacza to, że możemy mieć działalność międzynarodową, oferować fracht morski, fracht lotniczy, logistykę kontraktową. Jeśli w kraju nie ma kręgosłupa dystrybucji krajowej, postrzegamy to jako złą konfigurację.” – wyjaśnia Ewald Raben, CEO Grupy Raben. – „Dążymy do tego aby nasze x-docki w całej Europie były ustandaryzowane. Miały taką samą konfigurację, te same procesy i systemy IT. Dla nas i naszych klientów standaryzacja oznacza optymalizację i najwyższą jakości świadczonych usług.”

Raben w Polsce

Jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami za 2019 r., a w 2020 weszliśmy dobrze przygotowani. Wprawdzie można już dostrzec oznaki spowolnienia gospodarczego, szczególnie w Europie Zachodniej, jednak staramy się tak kształtować portfolio klientów, aby minimalizować wahania koniunkturalne. Poza tym wiele inicjatyw, które podjęliśmy w ostatnich latach w celu podniesienia jakości i nowoczesności świadczonych usług, zaczyna profitować – zwiększając zadowolenie klientów oraz w konsekwencji rozwój współpracy.” – powiedział Paweł Trębicki, dyrektor generalny Raben Transport.

Zarządzana przez niego spółka Raben Transport w 2019 roku wygenerowała rekordowy przychód. Znakomitymi osiągnięciami może się także pochwalić największa spółka Raben Logistics Polska, w której wskaźnik lojalności klientów NPS wyniósł 80%, zaś wskaźnik satysfakcji CSI aż 82% i już dziś jest gotowa na wyzwania związane z rozpoczynającym się właśnie rokiem.

„W 2020 branża logistyczna będzie się nadal rozwijać mimo wielu wyzwań.” – mówi Janusz Anioł, dyrektor generalny Raben Logistics Polska. „W Polsce największymi z nich nadal będą rosnące koszty rynku pracy, a także obciążenia wynikające z nowych, spodziewanych regulacji. Zmiany te dotyczyć będą całego rynku i wszystkich branż, a zatem konieczna będzie bliska współpraca i zrozumienie w całym łańcuchu dostaw dla wspólnego doskonalenia procesów logistycznych. Od logistyki będzie się oczekiwać zmian, doskonalenia i nowego podejścia do biznesu przez innowacje, automatyzację, zaawansowane formy wymiany danych oraz działania proekologiczne. Temu będą mogły sprostać tylko firmy stabilne finansowo, z nowoczesnym potencjałem rozwojowym oraz silnym zespołem IT i badawczym.”

W Polsce pod względem inwestycji w obiekty rok 2019 nie ustępował poprzedniemu. W maju oddano do użytku nowoczesną halę magazynową o powierzchni 21 tys. m² w Robakowie pod Poznaniem. Dzięki temu Grupa Raben w Centrum Logistycznym w Gądkach użytkuje już 120 tys. m2 powierzchni magazynowej, z możliwością składowania 185 tys. palet, prawie 18 tys. m2 powierzchni przeładunkowej (cross-dock) oraz 5 tys. m2 powierzchni produkcyjnej. Nowy magazyn logistyczny, mogący pomieścić 41 tys. palet, został podzielony na pięć stref, w tym specjalistyczne, które m.in. umożliwiają składowanie aerozoli czy utleniaczy, co wymagało zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Obiekt przeznaczony jest także do realizacji projektów co-packingowych.

Kilka tygodni później został otwarty oddział Grupy Raben w Kielcach, który przejął pracę lokalizacji w pobliskich Starachowicach – zbyt małej, by mogła sprostać rosnącym potrzebom klientów. Nowoczesny, ekologiczny obiekt o powierzchni 5 tys. m2, dedykowany usługom transportowym i przeładunkowym, średnio miesięcznie obsługuje ponad 24 tys. przesyłek i ok. 50 tys. palet. Za sprawą tych inwestycji możliwości operacyjne firmy znacząco się zwiększyły.

W 2020 r. planowane są kolejne inwestycje w ramach infrastruktury Raben w Polsce.

Z kolei dla specjalizującej się w przewozach produktów świeżych spółki Fresh Logistics Polska rok 2019 upłynął pod znakiem ciągłego doskonalenia biznesu w ramach programu Better Everyday, opartego na filozofii Lean Management. Zrealizowano aż 18 projektów optymalizacyjnych, podwyższając tym samym efektywność usług i odpowiadając na rosnące oczekiwania klientów.

„Rolą operatora logistycznego jest nie tylko przechowanie towaru czy transport z punktu A do B, ale przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości usług, troska o bezpieczeństwo przewożonych i magazynowanych towarów oraz szeroko rozumiana optymalizacja procesów i kosztów. Wymagania klientów przez ostatnie lata ewoluowały w kierunku rosnących oczekiwań jakościowych oraz coraz krótszego czasu reakcji na zmieniające się potrzeby.” – powiedział Tomasz Olenderek, dyrektor generalny Fresh Logistics Polska. – „Odbiorcy usług logistycznych coraz większą uwagę skupiają na szybkim przepływie informacji dotyczących towarów, które przekazali w ręce operatora logistycznego. Wobec powyższego inwestowanie w nowe technologie nie jest w chwili obecnej dodatkowym atutem budującym przewagę konkurencyjną, ale obowiązkiem jeżeli firma logistyczna chce być kluczowym graczem na rynku.”

Raben w Niemczech

Własna, niezależna sieć transportowa Grupy Raben, funkcjonująca od stycznia 2018 r. w Niemczech, wiosną ubiegłego roku rozszerzyła się o nowe oddziały. Centrum logistyczne w Schüttorf w Dolnej Saksonii ma powierzchnię przeładunkową 4,5 tys. m² i jest wyposażone w 53 rampy załadunkowe dla towarów przychodzących i wychodzących. Z kolei w Neumünster, w landzie Schleswig-Holstein, Raben Trans European Germany uruchomił oddział o powierzchni magazynowej 750 m2 i 8 rampach załadunkowych. To posunięcie pozwoliło sprawniej realizować usługi na terenie północnych Niemiec.

Wreszcie należy wspomnieć o zakończeniu trwającej dwa i pół roku rozbudowy lokalizacji w Eisenach, która wzbogaciła się o nowoczesne magazyny, warsztat wraz z myjnią samochodową oraz nowe biura. W efekcie inwestycji o wartości 6,5 miliona euro Grupa Raben obecnie ma do dyspozycji w Eisenach 40% więcej powierzchni magazynowej – w sumie cztery magazyny logistyczne, dwa magazyny tranzytowe i 74 doki załadunkowe. Celem jest zwiększenie obecności operatora w regionie Turyngii.

Listopad 2019 r. przyniósł porozumienie w sprawie przejęcia przez Grupę Raben niemieckiej grupy Fenthol & Sandtmann, w skład której wchodzą spółki FKL & Kraftverkehr Ehrig. Raben nabył kolejne 50% udziałów firmy, z którą od 2011 r. współpracował na zasadzie joint venture, przez co teraz stał się jedynym udziałowcem. W wyniku transakcji Grupa Raben przejęła centra dystrybucyjne Fenthol & Sandtmann w Hamburgu, Erlensee, Lipsku i Dreźnie, łącznie z pracownikami.

Na tym rynku ważną rolę do odegrania mają bezpośrednie dzienne połączenia z innych krajów Grupy, szczególnie na linii PL-DE, których głównym założeniem jest podwojenie ilości przesyłek w najbliższych latach.

- Niemcy to największy i najważniejszy dla Polski partner handlowy, dlatego rozbudowa sieci oddziałów na tamtejszym rynku idzie w parze ze zwiększeniem częstotliwości połączeń. Transport drobnicowy Raben pomiędzy Polską a Niemcami to obecnie już 90 codziennych linii – tłumaczy Łukasz Lubański, dyrektor ds. rozwoju polsko-niemieckiego rynku w Grupie Raben. – Dynamika rozwoju tych połączeń daje nam ogromne powody do zadowolenia: wyniki pokazują wzrost zleceń na poziomie 30% rok do roku.

Raben w Europie

W 2019 r. nastąpiło otwarcie wielu nowych linii bezpośrednich do Niemiec z krajów Raben. Dynamicznie rozwijały się także połączenia z Rumunią, Czechami i Słowacją, krajami bałtyckimi, Ukrainą oraz na Wschód. We Włoszech Grupa zacieśniła współpracę z firmą Sittam, w której stała się większościowym udziałowcem po zwiększeniu udziałów do 51%. Właścicielem 49% pakietu akcji i długoterminowym udziałowcem Sittam pozostała rodzina Bertola. Obaj właściciele postanowili wspólnie zwiększyć kapitał Sittam, a dodatkowo kierownictwo włoskiego operatora zostało wzmocnione przez Wojciecha Brzuskę, managera Grupy Raben z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży TSL, który objął stanowisko CEO. Raben obecnie intensywnie inwestuje na rynku włoskim poprzez innowacyjne rozwiązania IT, rozbudowę sieci krajowej oraz połączenia międzynarodowe z innymi swoimi rynkami.

W listopadzie rodzina Raben powiększyła się o Bułgarię, co oznacza, że działa w Europie już na 13 rynkach, a jej sieć liczy 150 oddziałów.Międzynarodowy HUB w Sofii oraz bezpośrednie, codzienne połączenia z partnerską siecią sześciu magazynów w całym kraju pozwalają nie tylko sprawnie funkcjonować na tym rynku, ale także otwierają przed operatorem nowe możliwości rozwoju w południowo-wschodniej części kontynentu. I podczas gdy w jednej części Europy stawia pierwsze kroki, to w innej obchodzi okrągły jubileusz: Raben Litwa świętował niedawno 15-lecie istnienia.

W minionym roku w ramach europejskiej sieci logistycznej największą część usług świadczonych przez Grupę Raben tradycyjnie już stanowił transport drogowy (66%), dalej logistyka kontraktowa (13%), FTL (8%), Fresh Logistics (8%), integrator procesów logistycznych (4%), wreszcie sea & air (1%). Warto podkreślić, że transport morski w minionym roku zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać, a zespół Raben dedykowany do obsługi tego sektora znacznie się powiększył.

Innowacje

Dopełnieniem inwestycji w infrastrukturę w Grupie Raben było wdrożenie w ubiegłym roku kolejnych rozwiązań technologicznych i rozwój taboru. W styczniu firma zaoferowała swoim klientom innowacyjne narzędzie bazujące na parametrze ETA (Estimated Time of Arrival), które pozwala śledzić przesyłkę w czasie rzeczywistym i określić czas jej dostawy z dokładnością do dwóch godzin. Rozwiązanie to spotkało się z uznaniem nie tylko klientów, ale także branży IT. Wraz z platformą myRaben.com zostało wyróżnione w konkursie Best in Cloud 2019 organizowanym przez „Computerworld” jako „Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej w ostatnich 12 miesiącach”.

Grupa Raben od wielu lat stawia na automatyzację i robotyzację procesów i usług na różnych płaszczyznach: procesów fizycznych, procesów IT, a ostatnio również robotyzację procesów biurowych (RPA). W ramach automatyzacji postawiła na zaawansowane rozwiązania IT, takie jak platformy automatycznie przekazujące informacje dla klientów, platformy prezentujące ETA itp. W obszarze automatyki i robotyki magazynowej Raben wdraża urządzenia mierzące przesyłki, autonomiczne, półautomatyczne wózki widłowe, a także ramiona „cobotyczne”, sensory Internet of Things (IoT) i wiele innych rozwiązań zwiększających efektywność procesów magazynowania i transportu. W zakresie RPA (Robotic Process Automation) są to wdrożenia robotów software’owych wspomagających lub zastępujących pracę użytkowników w poszczególnych aplikacjach (WMS/TMS/FK) lub na styku systemów IT.

Warto też nadmienić, że w 2019 roku flota operatora wzbogaciła się o dziesięć ciągników Mercedes-Benz wyposażonych w innowacyjną technologię, m.in. kamery MirrorCam i asystenta martwego pola. Najnowsze modele Actros umożliwiają jazdę w sposób jeszcze bardziej ekonomiczny, a przede wszystkim wyjątkowo bezpieczny, co dla Grupy Raben ma priorytetowe znaczenie.

Nagrody

Sukcesy Grupy Raben można mierzyć także zdobytymi nagrodami. Ich liczba w 2019 r. była nadzwyczajnie duża, a niektóre z nich miały naprawdę wyjątkowy i prestiżowy charakter. Ewald Raben, prezes Grupy Raben, w uznaniu jego zasług dla rozwoju polskiej gospodarki został odznaczony Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, przyznanym przez premiera Mateusza Morawieckiego. Z kolei Pawła Trębickiego, dyrektora generalnego Raben Transport, uhonorowano odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” na wniosek Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska – TLP.

Kompetencje branżowe Grupy Raben zostały wielokrotnie docenione. Firmie przypadł w udziale tytuł Marka Godna Zaufania 2019 w kategorii „Usługi logistyczne” w raporcie magazynu „My Company Polska”. Ponadto zajęła pierwsze miejsce w 24. edycji rankingu Transport Spedycja Logistyka (TSL) przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna” w kategorii „Usługi logistyczne”. Równocześnie Fresh Logistics Polska otrzymał wyróżnienie w kategorii „Transport”. Grupa Raben została także laureatem nagrody dziennika „Rzeczpospolita” dla wyróżniających się firmy branży transportowo-spedycyjno-logistycznej – w kategorii „Największe przychody w logistyce kontraktowej” oraz „Najlepsze praktyki CSR”. Wreszcie w XVIII edycji badania Operator Logistyczny Roku 2019 firma Raben Logistics Polska otrzymała Złote Godło i znalazła się na szczycie rankingu firm cieszących się największym zaufaniem klientów, zaś do Raben Transport trafiła statuetka Lider Logistyki w kategorii Najbardziej Wiarygodny Dostawca Usług Całopojazdowych. Również spółki zagraniczne mają się czym pochwalić: Raben Ukraina został uhonorowany nagrodą „REPUTATIONAL ACTIVists” w obszarze „Transport I logistyka – kompletne usługi logistyczne".

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W 2019 r. aktywność Grupy Raben na polu CSR przyniosły nie tylko wymierne efekty, ale także liczne nagrody. Wiosną wolontariusze posadzili 2100 drzew w ramach akcji „e-faktura=wyższa kultura”, którą firma prowadzi już od 2014 roku – w tym czasie łącznie posadzono ponad 13 000 drzew. Firma dołączyła też do grona partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a w najnowszej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” można się zapoznać aż z 16 jej inicjatywami. Tygodnik „Polityka” już po raz czwarty przyznał Grupie Raben Złoty Listek CSR, a dodatkowo wyróżnienie specjalne za współpracę z Federacją Polskich Banków Żywności. Za swój wkład w zapobieganie marnowaniu żywności firma otrzymała nagrodę im. Jacka Kuronia w kategorii Darczyńca Ogólnopolski. Latem ukazał się też piąty raport społeczny Grupy Raben w Polsce – „Droga do odpowiedzialności 2018”.

Grupa Raben zakończyła rok radosnym, świątecznym akcentem, bowiem Ewald Raben został jednym z patronów, zaś jego brat Marco – jednym z kierowców-wolontariuszy wielkiego, bożonarodzeniowego konwoju, który w grudniu wyruszył z Niemiec do Bułgarii, Mołdawii, Rumunii i na Ukrainę. Ponad 170 tys. paczek zostało przewiezionych do krajów Europy Wschodniej na 38 ciężarówkach dzięki pomocy sponsorów i prawie 300 wolontariuszy. Prezenty trafiły do dzieci z tamtejszych szkół i przedszkoli, sierocińców i klinik.