Korekta walutowa

Drukuj | Pobierz w PDF

W Polsce odnotowuje się stałe wahania średnich cen paliwa, na które wpływają przede wszystkim zmiany notowań tych produktów i ropy naftowej na rynkach światowych oraz wahania kursu złotego wobec dolara amerykańskiego.

Firma Raben Logistics Polska sp. z o.o. oferuje Państwu usługi w zakresie transportu międzynarodowego od początku swojej działalności w Polsce. Zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług i elastyczne reagowanie na potrzeby rynku są dla nas wartościami nadrzędnymi.

W związku z różnicą kursową polskiego złotego w stosunku do europejskich walut, proponujemy Państwu rozwiązanie polegające na automatycznym naliczaniu korekty walutowej CAF (Currency Adjustment Factor) według określonej procedury, które pozwala na szybką reakcję na niezależne od operatora logistycznego zmiany kursu walut.

Stawki cenowe przewidziane za wykonywanie przez Przewoźnika międzynarodowych usług przewozowych mają charakter wyjściowy (Stawki cenowe wyjściowe) i podlegają korekcie walutowej, przy pomocy której określane są Stawki cenowe rzeczywiste, stanowiące podstawę do obliczenia wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Wprowadzenie i stosowanie korekty walutowej uzasadnione jest w przypadku umacniania się kursu wymiany złotego polskiego (PLN) w stosunku do walut obcych (aprecjacja) przez dłuższy okres czasu, który prowadzi do obniżenia rentowności świadczenia międzynarodowych usług przewozowych, w sytuacji gdy punkt odniesienia dla określenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia tych usług stanowią wartości wyrażone w walutach obcych, w szczególności w Euro, a koszty związane z ich świadczeniem ponoszone są w złotych polskich (PLN).

Korekta walutowa polega na modyfikowaniu Stawek cenowych wyjściowych w oparciu o wyrażony procentowo Wskaźnik CAF (Currency Adjustment Factor).

Wartość korekty walutowej CAF w Raben Logistics Polska spółka z o.o. 

Kurs bazowy dla waluty EUR: 3,82 PLN

Współczynnik wpływu zmiany kursu - udział kosztów wyrażonych w PLN w stosunku do całkowitych kosztów: 67%


Tabela obliczania wskaźnika CAF

 

miesiąc / rokwalutaśredni kurs sprzedaży z poprzedniego miesiącazmiana kursu walut wobec kursu bazowegowskaźnik CAF na dany miesiąc
styczeń 2019EUR

4,29

-12,30%-6,70%

Wskaźnik CAF na miesiąc styczeń 2019 roku wynosi:
Dla cenników wyrażonych w EUR: -6,70%
 

Poradnik Nowego
Klienta
Oddziały
Znajdź kontakt do naszych oddziałów
Newsletter