Polityka prywatności

Polityka prywatności Raben Group

Drukuj | Pobierz w PDF

Polityka prywatności

I.              Wprowadzenie                       

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji zawsze były traktowane priorytetowo w działalności Raben Management Services Sp. zo.o. oraz spółek operacyjnych Grupy Raben a także w całej grupie kapitałowej  (dalej: „Grupa Raben”). Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu,  przedstawiamy w niniejszym dokumencie kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

II.             Grupa Raben

Spółkami Grupy Raben w rozumieniu niniejszej polityki prywatności są: 

  1. spółka Raben Group N.V. z siedzibą w Oss w Holandii, spółka Raben Group Intelectual Properties B.V. z siedzibą w Oss w Holandii lub spółka Cougar Investments Holding B.V. z siedzibą w Oss w Holandii, a także
  2. każda spółka – zarówno z siedzibą w kraju jak i za granicą – w stosunku do której spółka Raben Group N.V., Raben Group Intelectual Properties B.V. lub Cougar Investments Holding B.V. (każda z osobna lub łącznie) jest „jednostką dominującą” w rozumieniu polskiej ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. 2009; nr 152; poz. 1223).

Spółkami Grupy Raben w rozumieniu niniejszej umowy są również te spółki, które powstaną w przyszłości i będą spełniać co najmniej jeden z warunków wskazanych w pkt 1) lub 2).  

III.           Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Spółka Grupy Raben jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Grupa Raben realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej pełne dane spółek Grupy Raben:

·         Raben Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62- 023 Robakowo

·         Raben Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo

·         Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62- 023 Robakowo

·         Raben East Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62- 023 Robakowo

·         Raben Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach, ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki

·         Raben Real Estate Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62- 023 Robakowo

IV.           Punkt kontaktowy

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej: https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/.

V.            Zakres, sposoby i cele przetwarzania danych

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie przetwarzamy danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną przesłanką legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa.

V.1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Grupę Raben lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

1.     Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające nasze strony internetowe lub korzystające z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują, przy czym zapewniamy, że zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na oczekiwanym poziomie.

2.     Pliki logowania

Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia strony. Następuje pobranie następujących danych:

1)    informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,

2)    system operacyjny użytkownika,

3)    adres IP użytkownika,

4)    data i godzina wywołania strony,

5)    strony   internetowe,   z których  system  użytkownika  przeszedł  na  naszą  stronę  internetową(tzw. referrer),

6)    strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową.

Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapis danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika.

Tymczasowe  zapisywanie  adresu  IP  przez  system  jest  niezbędne,  aby  umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach  logowania  ma  na  celu  zapewnienie  funkcjonalności  strony internetowej.  Ponadto  dane  służą  nam  do  optymalizacji  strony  internetowej  i  do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.  Analiza  danych  w celach marketingowych nie ma w związku z tym miejsca.

3.     Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:

-       dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

-       personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;

-       tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez  użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony [tzw. contentu];

-       utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie logowania na każdej podstronie serwisu;

-       zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony internetowej.

Stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.

Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej.

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu.

„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz użytkownika określonych funkcji.

Raben Group informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na monitorowanie Państwa aktywności w witrynie internetowej, mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Ponadto mają Państwo prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących plików cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę.

Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest możliwe, jednak w pojedynczych sytuacjach może dojść do ograniczeń w jego trakcie.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej. 

·         Przeglądarka Firefox

·         Przeglądarka Chrome

·         Przeglądarka Internet Explorer

·         Przeglądarka Opera

·         Przeglądarka Safari

W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Jednakże zleciliśmy Google anonimizację Państwa adresu IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci. Wprowadziliśmy odpowiednie wpisy w kodzie programowym Google Analytics.

Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez  cookies (Google'a), a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout .

4.     Zgłoszenia i formularze online

Nasza strona internetowa oferuje Państwu różne możliwości nawiązania kontaktu z nami. Oprócz formularzy kontaktowych stosujemy także aplikacyjne odnośnie pracy i współpracy, a także zgłoszeniowe lub prenumeraty naszego newslettera. W ramach korzystania z wymienionych ankiet zwykle konieczne jest, aby przekazali nam Państwo swoje dane osobowe. Dane te przekazane przez Państwa w formularzu online są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w ramach i w celu opracowania Państwa zapytania i ich wykorzystanie następuje tylko za wyraźną zgodą Państwa.

5.     Newsletter

Jeżeli zgodzili się Państwo otrzymywać na swój adres mailowy nasz Newsletter, możecie Państwo zawsze odwołać swoją zgodę, wypisując się z listy abonentów Newslettera. Zrezygnować z otrzymywania naszego Newslettera mogą Państwo klikając w link rezygnuję ze subskrypcji  znajdującego się w każdym Newsletterze.

6.     Używanie wtyczek Social Plugins

Na stronie www.raben-group.com używamy tak zwanych Social Plugins ("Plugins") sieci społecznościowej Facebook, należącej do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy są oznakowane logiem Facebook oraz dodatkiem "Społecznościowy Plug-in Facebook" Przegląd naszych pluginów Facebook oraz ich wygląd można znaleźć tutaj: developers.facebook.com/plugins. Jeśli wyświetlą Państwo którąś z naszych stron zawierających taki plugin, wówczas Państwa przeglądarka stworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Przenoszone są przy tym do Facebooka dane osobowe (obecnie są to adres IP, data i godzina, wyświetlona strona/nazwa wyświetlonego URL oraz cookie-ID). Przetwarzanie danych odbywa się według naszej wiedzy w USA. Facebook może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada on na Państwa temat. My, jako administrator strony internetowej nie posiadamy jednak żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Facebooka. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Facebook znaleźć można w postanowieniach na temat danych osobowych Facebook http://www.facebook.com/about/privacy/).

7.     Przycisk Google +1

Przy pomocy przycisku Google +1 klienci otrzymują spersonalizowane informacje od Google i partnerów. Google zapisuje zarówno informacje, których treść klient określił jako treść +1, jak również informacje o stronie, którą klient ogląda przy naciśnięciu +1. Informacje +1 mogą być wyświetlane wraz z nazwą profilu klienta i jego zdjęciem w serwisach Google, np. w wynikach wyszukiwania lub w profilu Google, a także w innych miejscach w sieci oraz w ogłoszeniach internetowych.

Google zapisuje informacje dotyczące aktywności +1 w celu ulepszania serwisów Google. Aby móc korzystać z przycisku Google +1, klient musi posiadać globalnie widoczny, publiczny profil Google, zawierający przynajmniej nazwę wybraną dla tego profilu. Nazwa ta wykorzystywana jest przez wszystkie serwisy Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może zastępować inną nazwę, wykorzystywaną do celów współdzielenia treści za pośrednictwem konta Google. Użytkownicy znający adres poczty elektronicznej danej osoby lub dysponujący innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację, mogą uzyskać informacje dotyczące tożsamości danego profilu Google.

Poza powyżej podanymi celami, informacje udostępnione przez klienta są wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google publikuje podsumowujące statystyki o aktywności +1 użytkowników lub przekazuje je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy czy operatorzy powiązanych stron internetowych. Więcej informacji dotyczących Google +1 można znaleźć tutaj: http://www.google.com/+/policy/content.html

8.     Zdjęcia

Prezentowane na stronie zdjęcia i ikony są własnością Grupy Raben lub pochodzą z banków zdjęć, tj. Fotolia, Thinkphoto, Dreamstime, Getty Image lub zostały zakupione od agencji, jako materiały na stronę. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. Część użytych na stronie ikon pochodzi ze strony modernuiicons.com, autor Austin Andrews (http://templarian.com/).

Dodatkowe informacje w odniesieniu do korespondencji elektronicznej

Jeżeli chcą Państwo napisać do nas wiadomość e-mailową, proszę zwrócić uwagę na to, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszego oświadczenia o ochronie danych, naszej strony internetowej Grupy Raben, mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

V.2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Grupą Raben w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy

Od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi naszych usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

V.3. Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów

Grupa Raben przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z naszymi klientami niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Grupa Raben, w tym zarówno system CRM. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.

V.4. Przetwarzanie danych osobowych końcowych użytkowników narzędzi online

W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online (sieci internet), przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług. Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów podane przez nas wcześniej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług oferowanych w trybie online.

V.5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników przewozu

Grupa Raben przetwarza dane osobowe uczestników przewozu, klauzula informacyjna dla tej grupy osób znajduje się na stronie: polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/strefa-odbiorcy/

VI.           Podstawy prawne przetwarzania

 

1.     Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Grupę Raben lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną opiera się na różnych podstawach prawnych przetwarzania w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe osób, które wypełniają formularz internetowy/ kontaktowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy. Niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2.     Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Grupą Raben w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy odbywa się w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Grupy Raben lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

3.     Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

a)    usprawiedliwionym interesie Spółki Grupy Raben jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);

b)    zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing);

c)     wykonania zawartej umowy

d)    obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

4.     Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

a)    usprawiedliwionym interesie spółki Grupy Raben jako administratora danych (zwłaszcza w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych);

b)    zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).

5.     Jeżeli końcowy użytkownicy są również klientami Grupy Raben podstawy prawne przetwarzania ich danych są takie same jak w odniesieniu do klientów Grupy Raben opisane powyżej. Jeśli zaś nie są oni klientami, podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest w zależności od sytuacji i rodzaju danych osobowych bądź zgoda osoby fizycznej (w tym w szczególności zgoda na e-mail marketing lub telemarketing) lub usprawiedliwiony interes Spółki Grupy Raben jako administratora danych (np. w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

6.     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych uczestników przewozu zostały opisane na stronie: https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/strefa-odbiorcy/

 

VII.          Okres przetwarzania danych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Grupę Raben. Stosownie do tego informujemy, że w przypadku, gdy Grupa Raben przetwarza dane osobowe na podstawie:

1.     zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą;

2.     uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3.     obowiązujących przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

VIII.        Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazujemy innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym  imieniu,  przykładowo  w celu  zapewnienia  wsparcia  technicznego,  aby  ocenić przydatność  tej  strony  internetowej  do  celów  marketingowych  lub  innego  rodzaju  udostępniania  serwisu.  Zawarliśmy  z tymi   partnerami   umowy,   aby   zapewnić,  że  dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych wytycznych i w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności i innymi odpowiednimi środkami mającymi na celu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa. Państwa dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i  innym  osobom  trzecim  tylko, o ile jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Grupa Raben przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

-       ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy),

-       podmioty świadczące usługi hostingowe,

-       podwykonawcy Spółek Grupy Raben, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, a także dostawcy usług, z pomocy których korzystamy

-       podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych,

-       firmy windykacyjne,

-       audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,

-       organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

 

IX.           Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a spółki Grupy Raben jako administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.     prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody,

2.     prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

3.     prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

4.     prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

5.     prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

6.     prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

7.     prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody;

8.     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X.            Zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018