Integrator Procesów Logistycznych

Drukuj | Pobierz w PDF

Usługi Lead Logistics stanowią nowy wymiar logistyki. Grupa Raben przejmuje rolę integratora działań logistycznych w całym łańcuchu dostaw Klienta od transportu surowców po finalną dystrybucję do odbiorców końcowych. Tym samym staje się partnerem, który łączy możliwości, know-how, zasoby własne oraz  innych organizacji, aby zbudować kompleksową sieć dostaw dla Klienta.

Grupa Raben współpracując z poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw projektuje kompleksowe rozwiązanie logistyczne oparte na nowoczesnych technologiach IT.

Jak to wygląda w praktyce?

  • projektujemy kompleksowo łańcuch dostaw, określamy relacje pomiędzy poszczególnymi jego uczestnikami oraz kreujemy sposób przeprowadzania transakcji w obrębie całego łańcucha
  • budujemy dla Państwa doświadczony zespół dedykowany do zarządzania procesem logistycznym na poszczególnych jego etapach, ludzi zaangażowanych w ciągłą pracę nad optymalizacją procedur
  • całość operacji wspomagamy poprzez dostarczenie niezbędnej architektury IT i jej integrację, dostarczamy rozwiązań do śledzenia przesyłek, sprawnej komunikacji i przepływu informacji
  • udostępniamy naszą siec połączeń transportowych, magazynowych
  • całość uzupełniamy takimi usługami jak co-packing i co-manufacturing

Jakie korzyści uzyskują Państwo wybierając Grupę Raben jako  Lead Logistics Provider:

  • profesjonalne zarządzanie operacjami wchodzącymi w kompletny łańcuch dostaw, co pozwala na zwiększenie efektywności działań na poszczególnych etapach oraz optymalizację kosztów
  • możliwość skrócenia czasów dostaw poprzez kompleksowe zarządzanie całością procesów logistycznych Klienta
  • szybki i jasny przepływ informacji pozwalający natychmiast reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz sytuacje kryzysowe
  • optymalizację zasobów niezbędnych do przeprowadzenia całości działań w obszarze łańcucha dostaw oraz minimalizację kosztów dla środowiska naturalnego

Zapraszamy do kontaktu.

Oddziały
Znajdź kontakt do naszych oddziałów
Newsletter