Korekta paliwowa

Drukuj | Pobierz w PDF

Dane dla spółki Raben Logistics Polska

 

Tabela określająca korektę paliwową (przewozy krajowe) na styczeń 2019

Średnia miesięczna 
cena hurtowa oleju napędowego -
cena bazowa (PKN Orlen)
Cena za grudzień 2018PrzedziałRóżnica procentowa w stosunku do ceny bazowejWysokość  korekty paliwowej na styczen 2019
3 462 PLN/m33 836 PLN/m3310,80%3,0%

Tabela określająca korektę paliwową (przewozy międzynarodowe) na styczeń 2019

Średnia miesięczna 
cena hurtowa oleju napędowego -
cena bazowa (PKN Orlen)
Cena za grudzień 2018PrzedziałRóżnica procentowa w stosunku do ceny bazowejWysokość korekty paliwowej na styczeń 2019
2 530 PLN/m33 836 PLN/m31151,62%10,00%

W Polsce odnotowuje się stałe wahania średnich cen paliwa, na które wpływają przede wszystkim zmiany notowań tych produktów i ropy naftowej na rynkach światowych oraz fluktuacja kursu złotego wobec dolara amerykańskiego.

W związku z tym firma Raben wprowadziła podstawową formułę naliczania korekty paliwowej dla standardowych przewozów krajowych i międzynarodowych , która pozwala na elastyczną modyfikację stawek na podstawie średnich miesięcznych cen oleju napędowego. Dzięki korekcie paliwowej można wyeliminować częste zmiany w cennikach za usługi świadczone przez Raben.

Mechanizm działania korekty w przewozach krajowych i międzynarodowych różni się, gdyż w tych drugich na koszty mają wpływ ceny paliw w całej Europie.

Firmy Raben zastrzegają sobie prawo do zmiany metodologii naliczania opłaty paliwowej, szczególnie dla usług transportowych wykonywanych na bazie rozwiązań, które odbiegają od standardowych usług przewozów krajowych lub międzynarodowych.

Aktualna średnia miesięczna cena hurtowa oleju napędowego* w PKN Orlen za grudzień 2018 roku wynosi: 
3836 zł/m3

Dane archiwalne dotyczące korekty paliwowej

 

Przewozy Krajowe


Firma Raben Logistics Polska w przewozach krajowych zastrzega sobie prawo do automatycznej korekty cen w przypadku zmiany średniej miesięcznej ceny hurtowej oleju napędowego o 5% lub wielokrotność 5% (tzn. 5%, 10%, itd.) powyżej lub poniżej ceny bazowej (jako bazę przyjęto średnią cenę w PKN Orlen za kwiecień, maj, czerwiec 2008, która wynosi 3462zł za 1m3), na cały następny miesiąc. W takim przypadku obowiązujące ceny dla Państwa Firmy ulegną podwyższeniu lub obniżeniu o wskaźnik paliwowy, który obecnie wynosi 1,5%. Poziom wskaźnika wynika z udziału kosztów paliwa i może ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów.**

Tabela określająca zmiany cen usług przewozów krajowych w zależności od wahań średnich miesięcznych cen hurtowych oleju napędowego na bazie PKN Orlen.

Przedział% zmiana ceny
of 1m3 oleju
Cena paliwa% zmiana 
ceny 
usług Raben
od PLN/m3do PLN/m3
-6od -29,9% to -25%2 422,00 PLN2 596,00 PLN-7,5%
-5od -24,5% do -20%2 597,00 PLN2 770,00 PLN-6,0%
-4od -19,9% do -15%2 771,00 PLN2 943,00 PLN-4,5%
-3od -14,9 % do -10%2 944,00 PLN3 116,00 PLN-3,0%
-2od -9,9% do -5%3 117,00 PLN3 289,00 PLN-1,5%
-1od -4,9% do 0%3 290,00 PLN3 462,00 PLN0%
00%wartość bazowa: 3 462,00 PLN0%
1od 0% to 4,9%3 462,00 PLN3 634,00 PLN0%
2od 5% do 9,9%3 635 PLN3 807,00 PLN1,5%
3od 10% do 14,9%3 808,00 PLN3 980,00 PLN3,0%
4od 15% do 19,9%3 981 PLN4 153,00 PLN4,5%
5od 20% do 24,9%4 154,00 PLN4 327,00 PLN6,0%
6do 25% do 29,9%4 328,00 PLN4 500,00 PLN7,5%
7od 30% do 34,9%4 501,00 PLN4 674,00 PLN9,0%
8od 35% do 39,9%4 675,00 PLN4 846,00 PLN10,5%
9od 40% do 44,9%4 847,00 PLN5 019,00 PLN12,0%
10od 45% do 49,9%5 020,00 PLN5 192,00 PLN13,5%
11od 50% do 54,9%5 193,00 PLN5 365,00 PLN15%
12od 55% do 59,9%5 366,00 PLN5 538,00 PLN16,5%

Przewozy Międzynarodowe


Firma Raben Logistics Polska w przewozach międzynarodowych zastrzega sobie prawo do automatycznej korekty cen w przypadku zmiany średniej miesięcznej ceny hurtowej oleju napędowego o 5% lub wielokrotność 5% ( tzn. 5%, 10% itd.) powyżej lub poniżej ceny bazowej na cały następny miesiąc. (jako bazę przyjęto średnią cenę PKN Orlen za pierwszy kwartał 2005, która wynosi 2530 PLN za 1m3) W takim przypadku obowiązujące ceny dla Państwa firmy ulegną podwyższeniu lub obniżeniu o wskaźnik paliwowy, który obecnie wynosi 1% za każde 5% różnicy ceny oleju w stosunku do ceny bazowej. Poziom wskaźnika wynika z udziału kosztów paliwa i może ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów. **

Tabela określająca zmiany cen usług przewozów międzynarodowych w zależności od wahań średnich miesięcznych cen hurtowych oleju napędowego na bazie PKN Orlen

Przedział% zmiana
ceny
1m3 oleju
Cena paliwa% zmiana 
ceny usług
Raben
od PLN/m3do PLN/m3
-3od -14,9% do -10%2 151,00 PLN2 277,00 PLN-2%
-2od -9,9% do -5%2 277,50 PLN2 403,50 PLN-1%
-1od -4,9% do 0%2 404,00 PLN2 530,00 PLN0%
00%base rate: 2 530,00 PLN0%
1od 0% do 4,9%2 530,00 PLN2 656,00 PLN0%
2od 5% do 9,9%2 656,50 PLN2 782,50 PLN1%
3od 10% do 14,9%2 783,00 PLN2 909,00 PLN2%
4od 15% do 19,9%2 909,50 PLN3 035,50 PLN3%
5od 20% do 24,9%3 036,00 PLN3 162,00 PLN4%
6od 25% do 29,9%3 162,50 PLN3 288,50 PLN5%
7od 30% do 34,9%3 289,00 PLN3 415,00 PLN6%
8od 35% do 39,9%3 415,50 PLN3 541,50 PLN7%
9od 40% do 44,9%3 542,00 PLN3 668,00 PLN8%
10od 45% do 49,9%3 668,50 PLN3 794,50 PLN9%
11od 50% do 54,9%3795,00 PLN3921,00 PLN10%
12od 55% do 59,9%3921,50 PLN4047,50 PLN11%
13od 60% do 64,9%4048,00 PLN4174,00 PLN12%
14od 65% do 69,9%4174,50 PLN4300,50 PLN13%
15od 70% do 74,9%4301,00 PLN4427,00 PLN14%
16od 75% do 79,9%4427,50 PLN4553,50 PLN15%
17od 80% do 84,9%4554,00 PLN4680,00 PLN16%
18od 85% do 89,9%4680,50 PLN4806,50 PLN17%
19od 90% do 94,9%4807,00 PLN4933,00 PLN18%
20od 95% do 99,9%4933,50 PLN5059,50 PLN19%

* Olej napędowy Ekodiesel
** Firmy Grupy Raben zastrzegają sobie prawo do zmiany metodologii naliczania opłaty paliwowej 

Poradnik Nowego
Klienta
Oddziały
Znajdź kontakt do naszych oddziałów
Newsletter