Dodatek drogowy

Drukuj | Pobierz w PDF

Z dniem 1 lipca 2011 r. na wybranych drogach krajowych i ich odcinkach rozpoczęto pobór opłaty elektronicznej (e-myta), które stanowi obowiązkowe obciążenie o charakterze publicznym za użytkowanie infrastruktury drogowej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. Zgodnie z Dyrektywą nr 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 17 maja 2006 r. wszystkie państwa UE wprowadziły ją w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

W Polsce, obowiązek uiszczania e-myta wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych (…) (Dz.U. Nr 80 poz. 433). Zgodnie z tymi przepisami, od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Elektroniczny System Poboru Opłat Drogowych., który obecnie obejmuje ok. 3700 km autostrad oraz dróg ekspresowych i krajowych, a docelowo obejmie ok. 4.400 km wszystkich dróg krajowych. Włączanie nowych odcinków do płatnego systemu odbywa się sukcesywnie wraz z ich modernizacją lub budową.

Dodatek Drogowy, stanowi dodatkową opłatę z tytułu wykonywania usług przewozowych po drogach podlegających obowiązkowi poboru opłaty elektronicznej oraz płatnych autostradach koncesyjnych.

Wysokość Dodatku Drogowego jest skalkulowana w taki sposób, aby odpowiadała kosztom związanym z koniecznością ponoszenia opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradami koncesyjnymi, przy uwzględnieniu struktury taboru wykorzystywanego przez Raben Group oraz sieci połączeń pomiędzy terminalami firmy oraz terminalami międzynarodowymi i zagranicą.

Stawka Dodatku Drogowego jest aktualizowana odpowiednio do zmiany wysokości e-myta lub opłat za przejazd autostradami koncesyjnymi, a także zmiany (rozszerzenia) sieci dróg krajowych podlegających obowiązkowi poboru opłaty elektronicznej oraz sieci autostrad koncesyjnych.

Dodatek Drogowy wykazywany będzie jako osobna pozycja na specyfikacji do faktury i naliczany będzie według następujących zasad.


Przewozy Krajowe

Obowiązuje od:Dodatek Drogowy % od bazowej stawki transportowej*
01.10.20167,82%
01.08.20178,46%

* dotyczy wszystkich przewozów krajowych


Przewozy Międzynarodowe

Obowiązuje od:Dodatek Drogowy % od bazowej stawki transportowej**
01.10.20163,16%
01.08.20173,42%

** dotyczy wszystkich przewozów międzynarodowych
 

Poradnik Nowego
Klienta
Oddziały
Znajdź kontakt do naszych oddziałów
Newsletter