Korekta paliwowa

Drukuj | Pobierz w PDF

W Polsce odnotowuje się stałe wahania średnich cen paliwa, na które wpływają przede wszystkim zmiany notowań tych produktów i ropy naftowej na rynkach światowych oraz wahania kursu złotego wobec dolara amerykańskiego.

Dlatego też Fresh Logistics Polska w bieżących rozliczeniach z Klientami stosuje korektę paliwową uwzględniającą wahania cen paliw oraz udział kosztów paliwa w kosztach transportu.

Stosowane rozwiązanie bazuje na zmianach średnich cen oleju napędowego według Polskiej Izby Paliw Płynnych, publikowanych na oficjalnych stronach internetowych tej instytucji. Ideą rozwiązania jest automatyczna korekta cen świadczonych usług w wypadku zmiany średniej miesięcznej ceny detalicznej oleju napędowego w stosunku do ceny bazowej.

Średnia miesięczna cena detaliczna oleju napędowego według Polskiej Izby Paliw Płynnych w grudniu 2018 roku wyniosła: 5,11 zł brutto/litr. Wartość ta stanowi bazę do wyliczenia wysokości dopłaty paliwowej w styczniu 2019 roku.

Poziom wskaźnika wynika z udziału kosztów paliwa i może ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów.

Średnie ceny detaliczne oleju napędowego według Polskiej Izby Paliw Płynnych w poprzednich miesiącach przedstawia poniższa tabela.

 

miesiąc

średnia cena ON
PLN/1 l brutto

sty-184,58
lut-184,52
mar-184,52
kwi-184,68
maj-185,01
czer-185,02
lip-185,03
sie-185,00
wrze-185,05
paź-185,16
lis-185,26
gru-185,11

Średnie ceny detaliczne oleju napędowego według Polskiej Izby Paliw Płynnych w poprzednich latach.

Nowy numer już dostępny!

Poradnik Nowego
Klienta
Oddziały
Znajdź kontakt do naszych oddziałów
Newsletter