Włochy

Drukuj | Pobierz w PDF

W kwietniu 2017 roku Grupa Raben przejęła 20% udziałów we włoskiej spółce SITTAM, stając się jej udziałowcem mniejszościowym i wprowadzając swoje usługi na rynek włoski.

SITTAM jest liderem na włoskim rynku międzynarodowego transportu drobnicowego: drogowego, morskiego i powietrznego. Zatrudnia ponad 300 pracowników i generuje 118 milionów euro obrotów rocznie. 19 oddziałów firmy bezpośrednio służy wszystkim ważnym włoskim centrom przemysłowym.

W ciągu ponad 50 lat działalności, spółka SITTAM wypracowała mocną pozycję na międzynarodowym rynku transportu drobnicowego we Włoszech i za granicą, konsolidując swoją sieć w całej Europie, we Wspólnocie Niepodległych Państw oraz na Bliskim Wschodzie. Spółka oferuje również usługi transportu morskiego i powietrznego przy współpracy z ponad 90 partnerami, z którymi SITTAM planuje kontynuować długofalową współpracę. W roku 2015 spółka została zakupiona od spółki CEVA przez ALS, który pozostaje jej głównym udziałowcem.

SITTAM aktywnie współpracuje z wieloma wiodącymi firmami, w ramach różnych branż na włoskim rynku. Sojusz z firmą Raben jest istotną alternatywą dla zarządu spółki SITTAM, umożliwiającą rozwój europejskiej sieci logistycznej, na wypadek zaistnienia jakichkolwiek nieprzewidzianych zmian w ich własnym modelu transportowym.

 

Oferowane usługi:

  • transport drogowy (krajowy i międzynarodowy transport drobnicowy)
  • transport lotniczy oraz morski
  • logistyka kontraktowa

 

 

Zapraszamy do lektury

Oddziały
Znajdź kontakt do naszych oddziałów
Newsletter