Grupa Raben

Jesteśmy obecni na rynku europejskim od ponad 85 lat oferując kompleksowe usługi logistyczne.

Zarząd

Wyznacza obiektywne

oraz jasne reguły,

zgodne z naszą misją,

wizją i strategią.

Misja, wizja, wartości

Zapraszamy do zapoznania się z ideami, które przyświecają naszej organizacji.

Europa Zachodnia

Spółki w Niemczech, Holandii i we Włoszech oferują usługi dostosowane do Państwa potrzeb.

Europa Środkowo-Wschodnia

Grupa w regionie jest reprezentowana przez Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Słowację, Węgry i Rumunię.

Europa Wschodnia

Region obejmuje oddziały na Ukrainie.

Kamienie milowe

Najważniejsze wydarzenia w historii Grupy Raben.

Zapraszamy do lektury

Oddziały
Znajdź kontakt do naszych oddziałów
Newsletter
Film

Grupa Raben