Sosnowiec

Drukuj | Pobierz w PDF

 

Oznaczenie zakładu:

Raben Logistics Polska sp. z o.o. ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, oddział w Sosnowcu, ul. Inwestycyjna 4, 41-208 Sosnowiec.

Telefon do zakładu: +48 32 888 85 00

 

Podległość przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym:

Raben Logistics Polska Spółka z o. o. Oddział w Sosnowcu jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519, dalej POŚ) zaliczonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

Prowadzący zakład zgodnie z Art. 250 POŚ dokonał zgłoszenia Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach (data opracowania - lipiec 2017 r.).

Prowadzący zakład zgodnie z Art. 251 POŚ opracował i przedłożył Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach program zapobiegania awariom (data opracowania - lipiec 2017 r.).

Prowadzący zakład zgodnie z Art. 253 i Art. 254 POŚ opracował i przedłożył Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach raport o bezpieczeństwie odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2016, poz. 287) (data opracowania - lipiec 2017 r.).

Prowadzący zakład zgodnie z Art. 260 i Art. 261 POŚ opracował i przedłożył Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. z 2016, poz. 821) (data opracowania - lipiec 2017 r.).

 

Opis działalności:

Magazyny Raben Logistics Polska Sp. z o.o. przeznaczone do magazynowania substancji chemicznych są nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi i zabezpieczonymi obiektami, które spełniają wymogi bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przechowuje się w nich substancje chemiczne w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Dokonywane czynności to standardowe operacje logistyczne, wykonywane przez doświadczony i wyszkolony personel, znajdujący się pod stałym nadzorem kadry zarządzającej. Wszystkie urządzenia i instalacje są konserwowane przez wykwalifikowane firmy serwisowe, a odpowiednie służby cyklicznie kontrolują stan techniczny.

Czas na las z Raben

Drukuj | Pobierz w PDF

W sobotę 20 października 2018 roku, wolontariusze z Grupy Raben wraz z fundacją Aeris Futuro i lokalną społecznością posadzili 2000 drzew w miejscowości Krzywa w Beskidzie Niskim. Nasadzanie odbyło się już po raz piąty i tradycyjnie było ukoronowaniem akcji „e-faktura=wyższa kultura”, w ramach której Raben sadzi jedno drzewo za każdą zgodę klienta na przejście na elektroniczną fakturę. Do tej pory, w całej Polsce, firma posadziła prawie 12 000 drzew.

24.10.2018

Bezpieczne manewry

Drukuj | Pobierz w PDF

Bezpieczeństwo jest bardzo ważną kwestią w Grupie Raben. Dlatego, co roku, w wielu oddziałach firmy odbywają się cykliczne ćwiczenia prewencyjne ze Strażą Pożarną i innymi służbami ratowniczymi.

07.06.2018
Szybki kontakt
Marek ŁuczakAdministration and Quality ManagerRaben Logistics Polska+48 22 7347 123E-MAIL
Newsletter
CSR News