Gądki

Drukuj | Pobierz w PDF

 

Oznaczenie zakładu:

Prowadzący zakład: Raben Logistics Polska sp. z o.o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania

Adres zakładu: Raben Logistics Polska Sp. z o.o. oddział w Gądkach, ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k. Poznania.

 

Podległość przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym:

Raben Logistics Polska Spółka z o. o. Oddział w Gądkach jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519, dalej POŚ) zaliczonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

 

Opis działalności zakładu:

Magazyny Raben Logistics Polska Sp. z o.o. przeznaczone do magazynowania substancji chemicznych są nowoczesnymi dobrze wyposażonymi i zabezpieczonymi obiektami, które spełniają wymogi bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przechowuje się w nich substancje chemiczne w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. Dokonywane czynności to standardowe operacje logistyczne, wykonywane przez doświadczony i wyszkolony personel, znajdujący się pod stałym nadzorem kadry zarządzającej. Wszystkie urządzenia i instalacje są konserwowane przez wykwalifikowane firmy serwisowe, a odpowiednie służby cyklicznie kontrolują stan techniczny.

W tym miejscu można znaleźć następujące informacje:

  • Oznaczenie prowadzącego zakład.
  • Podległość przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.
  • Opis działalności zakładu.
  • Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych.
  • Informacje na temat głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.
  • Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Pliki do pobrania:

 

Informacja o Zakładzie Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Gądki

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej - Gądki

Czas na las z Raben

Drukuj | Pobierz w PDF

W sobotę 20 października 2018 roku, wolontariusze z Grupy Raben wraz z fundacją Aeris Futuro i lokalną społecznością posadzili 2000 drzew w miejscowości Krzywa w Beskidzie Niskim. Nasadzanie odbyło się już po raz piąty i tradycyjnie było ukoronowaniem akcji „e-faktura=wyższa kultura”, w ramach której Raben sadzi jedno drzewo za każdą zgodę klienta na przejście na elektroniczną fakturę. Do tej pory, w całej Polsce, firma posadziła prawie 12 000 drzew.

24.10.2018

Bezpieczne manewry

Drukuj | Pobierz w PDF

Bezpieczeństwo jest bardzo ważną kwestią w Grupie Raben. Dlatego, co roku, w wielu oddziałach firmy odbywają się cykliczne ćwiczenia prewencyjne ze Strażą Pożarną i innymi służbami ratowniczymi.

07.06.2018
Szybki kontakt
Katarzyna NiepolskaQuality Director ProxyRaben Logistics Polska Oddział Gądki+48 61 89 88 213E-MAIL
Newsletter
CSR News